גיור המוני של עולים

הרב ח. יפרח

שאלה:

מה ניתן לעשות כדי לגייר מאות אלפי העולים המעוניינים בגיור?

תשובה:

ראוי לעשות חילוק בין המשפחות המעורבות שיש לנו עניין רב לקרב, כדי להציל את היהודים בני ישראל המעורבים בהם, לבין משפחות שכל כולם גויים והם קשים לישראל.

יש להרבות בהסברה שמי שנכנס לישראל יעשה זאת על מנת לקבל עליו יהדות אמתית שתתמוסס עם הזמן במהירות. הדרך ליהדות היא רק דרך שמירת מצוות, שהמרכזיות בהם שמירת שבת, כשרות, וחינוך דתי לנוער. ללא כל אלו הגיור מופקע מעיקרו.

אם אנו רואים שהגויים מעוניינים באמת לקיים חיים יהודיים שלמים אין להקשות עליהם יתר על המידה, ואסור לדחות במצב שחייבים לדחות בדרך שתגרום ח"ו לשנאה לתורה ולחכמיה.

2023-07-30
Scroll to Top
גלילה למעלה