גליון 511

האם מותר לברר ניצוצות בשבת

הרב מנחם בורשטיין

כבר סיפרתי לכם בעבר על 'האגודה להכרת הפירות במקורות ישראל', המאגדת בתוכה את כל המתעניינים בצמחיית התנ"ך.

ה'רוח החיה' באגודה זו הוא יהודי יקר ואהוב בשם יוסף צור. יוסף ורעייתו גרים ברחוב מרכזי בתל-אביב. הם מאד מוטרדים מזיהום האוויר בעיר. על כן, הם נטעו עצי פרי בין הכביש הראשי לבין ביתם. כשהיינו אצלם בישיבת הנהלה, חיפשתי עץ מתאים לברכת האילנות.

מר יוסף צור מאד התעניין בברכה המיוחדת, ואמרתי לו שלפי ההלכה בחודש ניסן מברכים על פריחה של שני עצי פרי שונים. "אם כך, יש לי הפתעה לרב. יש אצלי בחצר עץ שקראתי לו 'עץ פרי הדר' והרכבתי עליו את כל סוגי פירות ההדר הקיימים. כך שהרב יוכל לעמוד ליד עץ אחד ולברך על שני עצים…".

למעשה, באותו יום לא לקחתי סיכון, וברכתי על פריחת שאר עצי הפרי שהיו לו בחצר. כל ההנהלה והאורחים ברכו בחדווה מיוחדת יחד עמי את ברכת האילנות.

בדרך חזרה לביתי, חשבתי כל הזמן על הדעות השונות בהלכות הרכבת אילנות, וכשהגעתי לביתי הסתכלתי בחזון-איש שדן בעניין במקרים דומים (חזון-איש כלאיים ג', ז'). ואכן, יש פוסקים הסבורים שכיוון שיש ספק איסור הרכבה בעץ מסוג זה המורכב מפירות הדר שונים, לכתחילה אין לברך עליו ברכת האילנות.

נזכרתי בסיפור זה כיוון שהשבוע נכנס חודש ניסן, וזריזים מקדימים לברך ברכת האילנות כבר בתחילתו. אע"פ שברוב ברכות הראייה לא מצינו שצריך האדם להתאמץ לראות את הדברים שעליהם יוכל לברך, שונה ברכת האילנות, שיש לאדם להשתדל ולחזר אחריה (עיין סדר ברכות, המוזכר באליה-רבה סימן רכ"ו ס"ק א'), וכך נהגו רבים מגדולי ישראל.

אז אם עדיין לא בירכתם, חפשו באזורכם שני עצי פרי פורחים, השתדלו לזכות עוד תשעה יהודים, וברכו יחדיו בשם ומלכות: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם". אם אתם אשכנזים, הברכה שלכם קצת יותר 'קרה', ובמקום 'כלום' אמרו 'דבר'.

הברכה נתקנה דווקא על האילנות ולא על ירקות וזרעים, מפני שנותנים שבח לבורא העולם שברא בשביל האדם אפילו דברים שאין בהם הכרח לקיומו (ערוך-השולחן שם).

אם אתם רוצים לפני כן ללמוד וללמד בהרחבה את הנושא ולומר את כל ה'יהי רצונים' והבקשות הנלוות, בקשו במייל (המובא למטה) ונשלח לכם את החוברת 'ברכת האילנות'. אחרי שתברכו ברכה זו, תחול עליכם הברכה שהנזהר בה עליו נאמר 'ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה' – ויתן לך וכו' ' (א"ר הנ"ל).

אם קראתם את המאמר בשבת (לא באמצע התפילה, כמובן) ותרצו להיות זריזים מקדימים, דעו שיש דעות שאין לברך ברכה זו בשבת. אכן, פעם סיפרתי למו"ר הרב מדרכי אליהו זצ"ל, שראיתי טקס מאוד יפה של ברכת האילנות אחרי התפילה בשבת. מיד שאלני הרב: 'הרי על ידי הברכה בוררים את ניצוצות הקדושה, וכיצד אפשר לברור ניצוצות בשבת?'. 'טוב' סינגר הרב, 'כנראה רב היישוב חשב שאחרת לא יברכו'.

כאשר בררנו את הנושא, עלו כמה שאלות שנשמח לשמוע לגביהן את תשובותיכם:

*אדם שיש לו אלרגיה לפריחת עץ מסוים – האם יכול לברך עליו את ברכת האילנות?

*אילנות שיש בהם שני מינים, זכרי ונקבי – האם מותר לברך על הזכרי, שאינו מוציא פרי?

*אילנות המגדלים פירות שמזיקים לגוף, או אילנות שפירותיהם ערלה, או אילנות של עבודה זרה – האם מותר לברך עליהם?

*האם ניתן לברך דרך משקפת, דרך משקפיים או ע"י ראייה במראָה?

*האם יש צורך לבקש רשות מבעל העצים לברך עליהם?

גלילה למעלה