טור אורח

היה חכם, לא רק צודק

הרב יעקב פילבר

הרב יעקב פילבר

הרב יעקב פילבר

הרב יעקב פילבר

היה חכם, 

לא רק צודק


שבע שמות היו לו ליתרו ואחד משמותיו היה "יתר", לפי רש"י סיבת השם "יתר – על שם שיתר פרשה אחת בתורה: 'ואתה תחזה'". אלא שעל דברי רש"י יש שואלים: והרי יתרו לפני שאמר 'ואתה תחזה' הוא אומר כמה פסוקים, כמו: "מה הדבר הזה אשר אתה עושה", או "לא טוב הדבר אשר אתה עושה" וכן "נבול תבול" וכדומה, ורק לבסוף אחרי ששה פסוקים אומר יתרו למשה: "ואתה תחזה" ונותן לו את עצתו – מדוע לפי רש"י לא מחשיבים "כפרשה של יתרו" גם את הפסוקים הללו? על השאלה הזו השיב  בעל "חידושי הרי"מ": כל הפסוקים שקדמו ל"אתה תחזה" היו דברי בקורת, (ואין זו חכמה רבה לעמוד ולהקשות ולהצביע על מגרעות, כל אחד מסוגל לכך), ביקורת אינה פרשה בתורה, מה שאין כן מ"ואתה תחזה", שמכאן מייעץ יתרו עצה נכונה, עצה שרק איש חכם יכול לתת, על כן נזקפת פרשה זו שיש בה עצה מעשית לזכותו של יתרו.

אך לפני שנעסוק בעצתו של יתרו עלינו להבין את התנהלותו של משה לפני שקיבל את עצת יתרו, והשאלה היא מה ראה משה מלכתחילה לשבת ולשפוט לבדו את העם מן הבוקר עד הערב, האם לא הבין מעצמו (בלי עצת יתרו) שלא יוכל לבדו לעמוד במשימה הזאת, ואם כן מדוע לא צירף משה מלכתחילה שופטים נוספים שיסייעו לו לשפוט את העם? אחד ההסברים להתנהגותו זו של משה הוא: שאכן משה ידע שההתנהלות שלו תביא לפיגור בפסקי הדין, אבל הוא העדיף להתנהל לאט מפני שידע שכל בעיה משפטית שתעבור תחת ידו תקבל את הפתרון הנכון יותר, ומשה העדיף תוצאות איכותיות גם אם הם מועטות מאשר הרבה פסקי דין של אנשים נוספים שאינם מושלמים. עצת יתרו למשה היתה: "היה חכם ולא רק צודק", כי הצרכים של החברה הם מורכבים ומגוונים, ואי אפשר להתמקד בפתרון בעיה בודדת בצורה טובה יותר במחיר ויתור על התמודדות עם מגוון בעיות רבות יותר. ולכן גם אם משה היה נותן תשובה מושלמת לבעיות המשפטיות המעטות שעסק בהן, אבל בה בשעה נשארו בעיות רבות אחרות שלא נפתרו.

 "עצת יתרו" לא נכתבה בתורה לשעתה בלבד, יש בה גם מסר לדורות עד ימינו אנו, בהתנהלות הציבורית שלנו פעמים רבות אנחנו מתמקדים בנושא מסוים, כשלפתחנו ממתינות משימות רבות נוספות, ומאחר ואנו רוצים לעשות את הנושא הקרוב ללבנו בצורה היותר מושלמת, יש ואין אנו רגישים מספיק לשלמותם של יתר הנושאים. אין זה סוד שלא בטובתנו אנו עסוקים במידה מרובה בנושא ארץ ישראל, כמו בעת גזירות העקירה והגירוש מגוש קטיף שאילצו אותנו להיערך במלוא כוחנו לביטול הגזירה, מערכה שדרשה מאתנו לאחוז באמצעים רבים, אבל בה בשעה הייתה לנו אחריות גם על נושאים נוספים כמו "עם ישראל" או "תורת ישראל", ולא שאין אנו עסוקים בנושאים הנוספים הללו בצורה שוטפת בחיי יום יום שלנו, אלא שלפעמים מתוך הלהיטות שלנו לקדם את הנושא המרכזי שאנו עסוקים בו אין אנו בוררים באמצעים לקידומו, ולפעמים אנו גם נוקטים מהלכים או מעשים שיש בהם פגיעה והפרעה להשפעה שלנו על הנושאים האחרים כמו "עם ישראל", עד שאנו מרחקים מהערכים שאנו מאמינים בהם יהודים רבים על ידי חלק מהמעשים שלנו. ויש שחלק מהאמצעים שאנו נוקטים בהם פוגעים במפעל החינוכי שלנו ועלולים לצרוב צריבה אנושה בנפשות הנוער שלנו. גם במקרה הזה עלינו להיות חכמים ולא רק צודקים. את ההחלטות צריך לקבל ברוב-יועץ ולא בשליפות מהבטן, לא בקיצוניות ולא בהתלהמות אלא בשיקול דעת הרואה גם את הנולד. על כן עם כל הכבוד לנוער שלנו העומד במערכה על ארץ ישראל במסירות נפש, אי אפשר להפקיד בידם את ההחלטות, כבר אמרו חז"ל [נדרים מ א]: "אם יאמרו לך ילדים בנה, וזקנים – סתור, שמע לזקנים ואל תשמע לילדים, שבנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בנין" – ואחד הפירושים הוא שילדים כשאינם מרוצים מהבנין הקיים והם הרוצים לבנות דבר חדש, הם קודם כל סותרים את הישן עד שנשארים קרחים מכאן ומכאן. ואילו הזקנים הרוצים לסתור בנין ישן, הם קודם כל בונים את החדש ורק אח"כ יכולים לוותר על הישן. אפילו משה רבנו עם כל חוכמתו הכיר לבסוף שההתמקדות בקטע קטן תוך הזנחת המכלול כולו הוא אסון לכל המערכת ובצדק אומר לו יתרו: "נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך" [שמות יח יח]. בהנהגת הציבור יש לתת תשובות לכלל כולו, גם אם התשובות לא תהינה מושלמות, כי בניית חלק מהעם תוך הזנחת חלקו האחר תביא בסופו של דבר לנבילת שני החלקים, (גם אתה, גם העם) זהו הלקח שאנו לומדים מ"עצת יתרו". ■


עוד במדור זה

אנא‭ ‬בכ"ח

אנא‭ ‬בכ"ח

דוד‭ ‬המלך‭, ‬מי‭ ‬שהניח‭ ‬את‭ ‬היסודות‭ ‬לבניין‭ ‬המקדש‭, ‬הוא‭ ‬גם‭…
טיפול‭ ‬רפואי‭ ‬בישראל‭ ‬למחבלי‭ ‬נוחב'ה‭ - ‬לאן‭ ‬עוד‭ ‬נגיע‭?‬

טיפול‭ ‬רפואי‭ ‬בישראל‭ ‬למחבלי‭ ‬נוחב'ה‭ - ‬לאן‭ ‬עוד‭ ‬נגיע‭?‬

המוסריות‭ ‬המזויפת‭, ‬ששורשיה‭ ‬בתפיסות‭ ‬מעוותות‭ ‬ומנותקות‭ ‬מהמציאות‭ ‬של‭ ‬השמאל‭ ‬הבינלאומי‭,…
כשאלוקים‭ ‬איתנו‭ ‬ורוצה‭ ‬שננצח

כשאלוקים‭ ‬איתנו‭ ‬ורוצה‭ ‬שננצח

01‭ ‬ כשאיתמר‭ ‬בעבר‭ ‬ראה‭ ‬את‭ ‬המצב‭ ‬הבטחוני‭ ‬והאפשרויות‭ ‬שלו‭…
תקפצו‭ ‬לבקר‭!‬

תקפצו‭ ‬לבקר‭!‬

במסכת‭ ‬נדרים‭ (‬מ‮'‬‭, ‬א‮'‬‭) ‬מובא‭ ‬סיפור‭ ‬הזכור‭ ‬לכולנו‭ ‬מאז‭ ‬ילדותנו‭,…
רחמנות‭ ‬של‭ ‬טיפשים

רחמנות‭ ‬של‭ ‬טיפשים

תמיד‭ ‬טוב‭ ‬לחזור‭ ‬למקורות‭ ‬שלנו‭, ‬לתורה‭ ‬הקדושה‭, ‬ולבדוק‭ ‬מה‭ ‬היא‭…
סמל‭ ‬הניצחון

סמל‭ ‬הניצחון

01‭ ‬ סמלים‭ ‬הם‭ ‬דברים‭ ‬חשובים‭ ‬בחיים‭, ‬בטח‭ ‬סמלי‭ ‬מדינה‭…
אל‭-‬ג’זירה‭ ‬בישראל‭ ‬‮–‬‭ ‬הסוף‭!‬

אל‭-‬ג’זירה‭ ‬בישראל‭ ‬‮–‬‭ ‬הסוף‭!‬

המראות‭ ‬הקשים‭ ‬משמחת‭ ‬תורה‭ ‬לא‭ ‬עוזבים‭ ‬אותנו‭, ‬ובמיוחד‭ ‬כאשר‭ ‬רק‭…
העולם‭ ‬אולי‭ ‬אוהב‭ ‬אותנו‭ ‬כשאנחנו‭ ‬בתאי‭ ‬גזים

העולם‭ ‬אולי‭ ‬אוהב‭ ‬אותנו‭ ‬כשאנחנו‭ ‬בתאי‭ ‬גזים

01‭ ‬ שבועיים‭ ‬שמזכירים‭ ‬לנו‭ ‬כל‭ ‬שנה‭ ‬מחדש‭ ‬את‭ ‬הדברים‭…
לקח‭ ‬מאל"ף

לקח‭ ‬מאל"ף

אנו‭ ‬עומדים‭ ‬בפתחם‭ ‬של‭ ‬ימי‭ ‬הזיכרון‭ ‬לשואה‭ ‬ולגבורה‭ ‬ולחללי‭ ‬צה"ל‭…
העקשנות משתלמת

העקשנות משתלמת

01‭ ‬ מוחמד‭ (‬שם‭ ‬בדוי‭), ‬תושב‭ ‬מזרח‭ ‬ירושלים‭, ‬היה‭ ‬נוהג‭…
צוות‭ ‬משפחתי

צוות‭ ‬משפחתי

01‭ ‬ נהג‭ ‬אחרי‭ ‬נהג‭ ‬של‭ ‬איתמר‭ ‬מצאו‭ ‬את‭ ‬עצמם‭…
הפרת‭ ‬החוזה

הפרת‭ ‬החוזה

מזה‭ ‬עשורים‭ ‬רבים‭ ‬מהווים‭ ‬מתיישבי‭ ‬יו"ש‭ (‬ובעבר‭ ‬גם‭ ‬חבל‭ ‬עזה‭…
מצור, הפגנה ותאונה: היום הארוך בשנה

מצור, הפגנה ותאונה: היום הארוך בשנה

01‭ ‬ בשנתיים‭ ‬האחרונות‭, ‬ימי‭ ‬השישי‭ ‬הארוכים‭ ‬בשנה‭ ‬הם‭ ‬ימי‭…
ניסן‭ - ‬לנהוג‭ ‬מחוץ‭ ‬לקופסא‭ ‬

ניסן‭ - ‬לנהוג‭ ‬מחוץ‭ ‬לקופסא‭ ‬

לפני‭ ‬מספר‭ ‬שנים‭ ‬יצאה‭ ‬חברת‭-‬המכוניות‭ ‬היפנית‭ ‬‮'‬ניסאן‮'‬‭ ‬במסע‭-‬פרסום‭ ‬מבריק‭ ‬ויצירתי‭,…
התורה‭ ‬חסה‭ ‬על‭ ‬הממון

התורה‭ ‬חסה‭ ‬על‭ ‬הממון

01‭ ‬טבעו‭ ‬של‭ ‬האדם‭ ‬לאהוב‭ ‬את‭ ‬ממונו‭, ‬עד‭ ‬כדי‭ ‬כך‭…
נגישות לאחר המלחמה

נגישות לאחר המלחמה

את הטור הזה אני כותב לאחר ניסיונות מרובים של שמואל…
Scroll to Top
גלילה למעלה