הלכות 9 באב

הרב חגי בר-גיורא

שאלה:

בקרוב יחל צום תשעה באב. חשוב לי לדעת מה נוהגים מבחינת הבדלה, סעודה מפסקת והצום עצמו?

תשובה:

שנזכה בעזרת ה' שייבנה בית המקדש במהרה ולא נצטרך לקיים הלכות אלו.
השנה, תשעה באב חל בשבת והצום נדחה ליום ראשון, ועל-כן אוכלים סעודה שלישית ללא מנהגי אבלות ומותר אפילו לאכול בשר. יש לשים לב לסיים את הסעודה עד השקיעה.
במוצאי שבת, יש לומר "ברוך המבדיל בין קודש לחול", לברך רק על האש, לחלוץ נעלי עור וכד', ורק אז להתפלל תפילת ערבית של תשעה באב.
כולם חייבים לצום מלבד חולה ויולדת. אולם הרמ"א כותב שיש נוהגים שמי שפטור מהצום, אם יכול – טוב לצום קצת, ויש מקלים גם בזה.
מי שאוכל צריך להבדיל תחילה. בצאת הצום, ביום ראשון, מבדילים רק על יין.
שנזכה לגאולה השלמה בע"ה.

2022-07-24
Scroll to Top
גלילה למעלה