הסתכלות אישה בפני גבר

הרב ח. יפרח

שאלה:
אישה שמדברת עם מוכר  בחנות או עם שכן האם עליה להרכין את הראש שלא יסתכל בפניה? או מורה שצריכה לדבר עם אבא של תלמידה ?

תשובה:
אין צורך להרכין הראש כדי שלא יעלו על הדעת שיראת שמים היא מוזרה ואיננה מתאימה לחיים. ראוי לדבר כמובן בצורה עניינית ולהראות שלא רוצים לדבר מעל הצורך, ואז השני מבין שאין כאן אפשרות לשום קשר אישי מלבד הנושא המקצועי וממילא לא ירצה לחשוב על דבר אחר. רצוי לשמור מאוד שלא להיות מבושמת או מקושטת בצורה בולטת כי זה עלול למשוך אפילו ללא כוונה.

2023-01-01
Scroll to Top
גלילה למעלה