הפירוד עם החרדים

הרב ח. יפרח

שאלה:

כיצד ניתן לקרב את החרדים אלינו ולקרב את הציבור שלנו אליהם? כואב מאוד לראות את הפירוד שיש

תשובת הרב

תשובה עיקר הפירוד נובע מחיסרון בהכרה ומחשדות. החיסרון בהכרה בנו ובתורתנו נמשך מתוך שאינם מעריכים את התפקיד שלנו ואת התועלת העצומה שאנו מביאים בתיקון המדינה כולה ובעלייתה ממדרגה למדרגה מן הטומאה אל החול ומן החול אל הקודש. אם יש התחשבות מצד אלו הנקראים "חילונים" בערכים של תורה ושל קודש – הדבר בא בעיקר בזכות היכרותם עם הציבור שלנו, המשמש כגשר שדרכו יוכלו לראות כי חיי תורה אינם סותרים את יופי החיים ואת יכולת ההתפתחות המדעית בקיום חיי המעשה בשלמות. החרדים רואים קירבה זו, אבל הם מפרשים אותה כנטיה של הציבור שלנו להתקרב אל "החילונים" כדי ללכת בדרכם. אמנם ישנם אחדים מהציבור שלנו שבאמת יורדים ביראת שמים ובשמירת המצוות מתוך הקרבה לאלו שעוסקים בחיי החומר, מתוך כך נדמה שכל הציבור כולו הוא בעל נטיות של ירידה בשמירת מצוות וקלות ראש ביחס ללימוד תורה ויראת שמים. ככל שיראו שיש חלקים גדולים וחשובים מהציבור שלנו שמתמידים מאד בשקידה בתורה (הן בחורי ישיבה והן בעלי בתים המגיעים לשיעורי תורה), יוכלו אותם החשדות להתפוגג מעליהם. כמו כן ישנה חלקים מציבורנו שכועסים על החרדים על מה שמבזים אותנו ופעמים גם את רבותינו והם מגיבים בתגובת נגד בביזוי של החרדים ורבותיהם. אם נשכיל וניזהר הן בחינוך מתמיד לאהבת תורה לדקדוק בשמירת מצוות ובזהירות יתירה שלא לקטרג על החרדים, גם אם לפעמים יש הצדקה באותה קטרוג, נוכל לצפות שבזאת  נתקרב ונקרב את החרדים אלינו.

2023-02-16
Scroll to Top
גלילה למעלה