גליון 511

מי 'קובע' באמת על ארץ ישראל?

הרב שמעון בן ציון

מיהו בעל הבית על אדמת הקודש של ארץ ישראל?

1. האם זו ממשלת ישראל, שבחר בה רוב העם היהודי היושב בארץ?

2. או אולי גורל הארץ נתון להכרעת משאל עם שיחליט על גורל ארץ ישראל?

3. או שמא גורל הארץ נתון להחלטת אומות העולם, האו"ם, ארצות הברית או אירופה?

התשובה לשאלה זו מפורשת בתורתנו הקדושה. הכתוב אומר (ויקרא כה, כג): "והארץ לא תימכר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי". מכאן שבעל הבית הקובע הוא אלוקי ישראל, ואנחנו דיירים בביתו. 

מפרש הרמב"ן (בהשגותיו לספר המצוות, מצוות לא תעשה רכז): "כאן מנע הפסוק שלא נצמית הארץ ביד הנוכרי, ולא נעזבנה להם בממכר מוחלט. לפי שהארץ שלו יתעלה, ואנחנו כולנו גרים ותושבים עימו, ולא יחפוץ ה' להושיב בה אחרים זולתנו, רק בידינו תישאר ואלינו תחזור". זה התפקיד שלנו וזו שליחותנו, לשמור על המתנה שקיבלנו מאת ה', על ארץ ישראל.

המסקנה העולה מזה היא שאין שום רשות לא לממשלת ישראל ולא למשאל עם – וקל וחומר שלא לאומות העולם – לגעת בנחלת ה', בבת עינו של הקב"ה. 

חלילה, אל נעלה על דעתנו לערוך משאל עם על ארץ ישראל כשם שלא היינו מציעים לערוך משאל עם על קביעת השבת ליום המנוחה במדינת ישראל. 

ארץ ישראל איננה נכס נדל"ן, ושרי הממשלה אינם רשאים לסחור בקרקעותיה. רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל כתב: "אין שום ערך משפטי, רשות, זכות או אפשרות לכל מי שהוא, יהודי או נוכרי, לגזול או לוותר על משהו מקרקעות ארצנו זאת". האם יכלה ממשלת ישראל להחזיר לאינדיאנים קרקעות שנגזלו מהם ביבשת אמריקה?! באותה מידה אין לאיש יכולת או רשות למסור חלקים מאדמת קודש שהקב"ה איווה למושב לו. 

כאשר נאמין באמת הפשוטה הזו באמונה שלמה ודאי שלא נמסור רגב אחד מארצנו לידי אויבינו. באותה מידה לא היינו מאפשרים לשרוף יום-יום את שדותינו ומטעינו בדרום הארץ. אמר לי אלוף (במיל') כי חיל הים יכול להפריח מאות בלוני תבערה ממערב לעזה, מידה כנגד מידה, ואז הצבע השחור יהיה בצד שלהם ולא אצלנו. אין ספק שמייד ייפסק טרור הבלונים. 

אילו היינו מאמינים באמת, לא היינו עוקרים את קהילת קודש עמונה בגלל פסק דין חלוט של בג"ץ, ומה עוד שלמרבה האבסורד הזועק, באותו הזמן נמנעים מלפנות את חאן אל אחמר הפולש וגוזל נחלת ישראל אף על פי שגם שם הוציא הבג"ץ פסק דין חלוט.

אבל אל ניפול ברוחנו. בע"ה נחזור ונחיה את קשר החיים הבריא של עם ישראל עם ארצו, ותהיה ברכת ה' חופפת עלינו ועל ערי אלוקינו.

שלום לך, ארץ נהדרת, כולנו כמו עבדך הדל נושאים לך שיר מזמור! 

גלילה למעלה