יום הולדת שמח לך, מדינת ישראל!

הרב שמעון בן ציון

אני נזכר בחודש מנחם אב תשל"ג. כמו שלג שמכסה מה שמתחתיו, כך באותם ימים לפני המלחמה לא יכולנו לנחש את הבאות. 

עם אבי מורי היקר ז"ל ועוד חברים הגענו לביקור בבסיס חיל האוויר בנגב. הוזמנו לביתו של מפקד הטייסת לשיחה מרתקת. אישיות כובשת לב, טוב רואי ויפה עיניים. השתתף בהרבה קרבות אוויר והפיל מטוסי אויב. סא"ל אבי לניר. 

אחרי חודשיים פרצה מלחמת יום הכיפורים. מפקד הטייסת יצא בראש פקודיו למשימות קרב הפצצה בזו אחר זו. באחרונה שבהן, מעל שמי דמשק, פגע טיל במטוסו. אבי לניר צנח. חיילי צה"ל לא הספיקו להגיע אליו ראשונים, והוא נפל בשבי. הסורים האכזריים הבינו שנפל לידם אוצר יקר. אבי לניר הי"ד לא גילה את הסודות הכמוסים ביותר של מדינת ישראל שהיו נצורים בליבו. הסורים עינו אותו עד מוות. הקלגס הסורי סיפר לחבריו של אבי, הטייסים אשר בשבי: "לא פגשתי בחיי גבר כזה, שלא הוציא אף מילה. לא קרה לי מימיי דבר כזה".

אשרי האומה שאלה הם בניה. אשרי המדינה שזוכה לקום על רגליה ולעמוד איתן בכל המלחמות בזכות גיבורים שכאלה. כמה גדול הוא הרגע שבו עומדת האומה בדקת דומייה ומתייחדת עם הנשמות שהן מגש הכסף של האומה, כדברי המשורר נתן אלתרמן (כבר למדנו במסכת עבודה זרה יא ע"א ובפירוש הר"ן שם שמנהגים בעלי ערך חשוב נכון לאמץ, וכן פסק הרמ"א ביורה דעה סימן קעח סעיף א).

מאין שואבים בניה של האומה את מסירות הנפש האין-סופית בעד קיומם של ישראל? עונה הרב קוק זצ"ל בספר 'אורות': "היחיד מישראל מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרע מן האומה. מפני שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כן ממנו". מוסיף ביאור תלמידו, הרב חרל"פ זצ"ל, בספר 'ממעייני הישועה': "ההתעוררות הכללית, לחפוץ שיהיה כלל ישראל, מלכות ישראל, מדינת ישראל, זהו רגש תשובה עמוק, להתקרב דרך הכלל, אל ה' ואל תורתו", ובביאורו להגדה של פסח בירר עוד: "שאי אפשר להכיר את מציאות ה', מבלי להכיר במציאות ישראל עמו. והאומר שיש לו הכרה בה' מבלי התקשרות עם ישראל הרי זו עבודה זרה".

זכינו בה' אייר תש"ח להיפגש עם הקב"ה פנים בפנים דרך עצמאות ישראל. "מדינת ישראל היא יסוד כיסא ה' בעולם", כדברי מרן הרב קוק זצ"ל. נכון שלצד האור יש הרבה צל, אבל מהלל הזקן למדנו כי מצה ומרור כרוכים יחדיו. המצה, המבטאת גאולה, והמרור, המעיד על ייסורים וחולשות, מונחים שניהם לפנינו. מלכות ה' התגלתה ועוד תתגלה יותר ויותר דרך מלכות ישראל. 

מוטל עלינו להקשיב למסר העולה מן הפרשיות האחרונות, אחרי מות–קדושים, מסר של טהרה ושל צניעות, שהן הבסיס לעוז ולגבורה. למדנו מתורתו של רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל במאמרו 'לצניעות ולטהרה בישראל' שבמובן המצומצם נראים כסותרים זה את זה שני המושגים, צניעות וגבורה, אבל במובן האמיתי דווקא הצניעות והטהרה הן בסיסי החוסן והתוקף, הגבורה והחיל. כאשר אנו באים לגאול את עצמנו ואת מדינתנו נרים במלוא העוצמה את הדגל המאחד באופן שלם את הטהרה והצניעות עם החוסן והגבורה. 

נזכה לנבחרי ציבור שייתנו דוגמה לשמירת קדושת החיים הישראליים וטוהר המשפחה היהודית עם צוואת הגבורה של הקדושים שמסרו נפשם למען ישראל, והקב"ה יערה עלינו שפע של מים טהורים וברכה עד בלי די. 

מזל טוב לך, מדינתנו האהובה. את בת 71, אבל צעירה כבת 17. מי ייתן ותישארי צעירה לעד! יום הולדת שמח! 

 

Scroll to Top
גלילה למעלה