גליון 511

ירושלים יהודית

דוד הדרי

ארבעים ושלוש שנים אחרי איחודה של ירושלים, והקרב על העיר הזאת, על שלמותה, עדיין לא תם.  בדרך להגשמת חזון ירושלים ניצבים לנגדנו אויבים רבים, כאשר מי שאמורים להיות ידידינו, חוברים אליהם בצעד מדאיג. גורמים בקהילה הבינלאומית יוצאים במתקפה קשה וכואבת על ריבונותנו בעיר הבירה שלנו. אחרים, מציגים את ירושלים כעיר לא רלוואנטית, כעיר שראויה לשבת בדד מעבר לחומות החושך. כל אלו מנסים לשכנע, בכל דרך ובכל אמצעי, שירושלים היא המכשול, שהיא "הבעיה".

היום, יותר מתמיד, נחוצה בירושלים את אותה תעוזה של בני עירנו החלוצים במאה הקודמת, ראשוני היוצאים מן החומות. הגיעה השעה שנשכיל להבין כי אין זו אמירה בלבד: עלינו לפעול בכל עוז למען מדינה יהודית שבירתה ירושלים. היכולת להדוף את המתקפה המכוונת כנגד העיר שחוברה לה יחדיו תלויה במידה רבה בעמידתנו האיתנה והנחושה, ללא היסוס, ללא התרפסות מול המניפים חרב לגזור את ירושלים. ההתמודדות איננה רק כאותם שומרים העומדים בהגנה על חומות העיר. עיקר המאבק הוא ביציאה מן החומות, בהתיישבות בכל חלקי העיר, כשם שאנו רואים חשיבות בהתיישבות בכל חלקי ארץ ישראל.

די בהצצה חטופה על המגמה הדמוגרפית בכדי להבין עד כמה חשוב היום להיאחז בירושלים, עד כמה חשוב כל מטר של בניה יהודית וכל בית שאליו נכנסים יהודים להתגורר. האתגר גדול שבעתיים כאשר מדובר בחידוש ההתיישבות היהודית במזרח העיר. כיום מונה האוכלוסייה היהודית כ-65% בלבד מתושבי ירושלים, כאשר רק לפני עשור או שניים הנתונים היו שונים בתכלית.

הערבים תושבי העיר מבינים היטב את המשמעות שיש לצעדים שנראים סימליים "בלבד", ועל כן עושים ללא הרף מאמצים בכיוון זה: תנועת החמאס למשל, מפעילה חוגי ספורט וחוגים חברתיים נוספים במזרח ירושלים. החמאס פועל לפינוי השלג בחורף בשכונות מזרח העיר. בשכונות אלו התקיימו בחירות לרשות הפלסטינית, תוך שימוש בלוחות מודעות עירוניים בתעמולת הבחירות. קראוון במסווה של סניף דואר, שהוצב ללא היתרים ברחבת שער יפו  שימש את הרשות הפסלטינית כנקודת הצבעה בבחירות אלו.

אם חפצי חיים אנו, עלינו לקום ולעשות מעשה, לבוא ולחזק את ההתיישבות בירושלים. אתגרים רבים הנובעים מהשקפת העולם הדתית והציונית שבמרכזה ירושלים ניצבים לפתחנו. החל מהרחבת המעגל החינוכי-ערכי והכנת תשתית חברתית וכלכלית, ועד ליציקת תוכן תרבותי וגישור על פערים מנטאליים. ועם כל זאת, עדיין דרושה לנו העשייה הפשוטה, עשייה פורצת חומות – לעלות לירושלים ולהתגורר בה, כדברי הנביא ירמיהו  "קומו ונעלה ציון אל ה' א-לוקינו"

גלילה למעלה