כשרות בשר בקר

הרב ח. יפרח

שאלה:

האם בשר בקר בהשגחת ״בד״צ העדה החרדית״ מתאים על פי ההלכה לבני עדות המזרח שמקפידים על שחיטה בשיטת ׳בית יוסף׳?


תשובה:

בהחלט חיובי! בנוסף להקפדה על חומרות הרמ״א השונות שהאשכנזים נוהגים בהם, השגחת ׳בד״צ העדה החרדית׳ מקפידה גם על שיטת ה׳בית יוסף׳ שהספרדים נוהגים בהם.
הרב שלמה משה עמאר שליט״א ביקר כמה פעמים באתרי השחיטה המקומית של ׳בד״צ העדה החרדית׳, וכתב בפירוש: ״ראיתי שיש להם צוות מיוחד עם רב אחראי בכל השחיטה… אני יכול לומר, בסייעתא דשמיא, שהיא שחיטה מהודרת לכל העדות, ספרדים ואשכנזים״.
וכן הרב יעקב פרץ שליט״א, ביקר מספר פעמים באתרי השחיטה בארץ ומספר פעמים גם באתרי השחיטה בחוץ לארץ וכתב: ״ונראה לעניות דעתי לומר בהחלט שאפשר, לכתחילה, לכל העדות, לאכול מהבשר של השחיטות של בד״ץ העדה החרדית, של ארץ ישראל ושל חו״ל, גם לנוהגים כדעת חומרת מרן ה׳בית יוסף׳״.
על כן, אתה יכול לאכול מהבשר ללא כל חשש. ■

2023-08-29
Scroll to Top
גלילה למעלה