כשרות הסימנים בראש השנה.

הרב ח. יפרח

שאלה :

מה הם הפרטים החשובים שיש לתת עליהם את הדעת בעניין כשרות הסימנים בראש השנה.

תשובה:

בשולחן ערוך (אורח חיים, סימן תרפ"ג) כתוב שיש לאכול בראש השנה דברים לסימן טוב, ומבואר שהכוונה לשני לילות החג.
בסיום הקידוש ולאחר בציעת הפת נוהגים לאכול את הסימנים. תחילה יש לברך על התמר ברכת 'בורא פרי העץ', ולאחר אכילתו יש לומר את ה'יהי רצון' המתאים לו (המובא במחזורים). לגבי שאר הפירות הבאים אחרי התמר- אומרים את ה'יהי רצון' לפני האכילה. ב'יהי רצון' יש אומרים שם ה' ויש אומרים 'אבינו שבשמים' ללא שם ה'.
חייבים לבדוק את הפירות ולוודא שאין בהם חרקים ותולעים.
מספר הערות בעניין:
א. את התמר חשוב לבדוק מול אור.
ב. ברוביא חשוב לבדוק שהתרמילים לא מחוררים, וברוביא יבשה יש לבדוק לאחר שרייתם במים.
ג. הלוף צריך להיות מגידול מיוחד למניעת חרקים. אם יש לו לוף מגידול רגיל, בדיעבד אפשר להשתמש אולם רק בקלח הלבן. יש לחתוך לאורך, לפרק את כל העלים ולשפשף במים וסבון משני הצדדים של כל עלה. עדיף רק להניח את הלוף מגידול רגיל על השולחן ולא לאכול ממנו.
בעזרת ה' שנזכה להיכתב ולהיחתם לטובה!


2023-09-04
Scroll to Top
גלילה למעלה