גליון 511

לחיות, לצחוק, לאהוב

יאיר אייזנברג

מרדכי
ההיסטוריה של מרדכי מתחילה הרבה לפני סיפור המגילה # ולמרות שהוא נקרא "היהודי", הוא בכלל היה משבט בנימין, "איש ימיני" # הסיבה לכינוי יהודי היתה או מכיוון שגלה יחד עם שבט יהודה, או בגלל שאימו היתה משבט זה #
לפני חורבן בית המקדש הראשון, הוא היה מחשובי הסנהדרין בארץ ישראל. והוא הוגלה משם על ידי נבוכדנאצר (סבא רבא של ושתי) # על פי המשנה, מרדכי נקרא גם "פתחיה" והוא היה האחראי על קרבנות העוף בבית המקדש # מרדכי עבר בגלות מספר תחנות, כולל שירות צבאי משותף עם המן האגגי, עד שלבסוף הגיע לבירה שושן. 

שם הפך להיות אחד ממנהיגי הקהילה היהודית # לאחר שאסתר הפכה למלכה, היא שכנעה את אחשוורוש למנות אותו לשר, והוא מינה אותו לתפקיד חשוב במקום בגתן ותרש # שני השרים המודחים לא קיבלו את זה ברוח טובה והם תכננו להרעיל את המלך, כדי להוכיח שמרדכי כושל בתפקידו # את התכנון למזימה הם ביצעו בשפה הטרסית, בטוחים שרק הם מבינים אותה מבין שנמצא בארמון. אבל לרוע מזלם מרדכי ידע 70 שפות, עוד מימיו כחבר בסנהדרין, והוא הבין את מזימתם ודיווח עליה לאסתר שסיפרה למלך אחשוורוש #
בסוף המגילה מסופר שמרדכי היה רצוי רק "לרוב אחיו". והגמרא מסבירה שזה בגלל שחלק מחברי הסנהדרין התרחקו ממנו לאחר סיפור המגילה, בגלל שהוא הפך למשנה למלך אחשוורוש ופעיל בארמון, כך שהיה לו פחות זמן ללמוד תורה # מרדכי גם מצוין כאחד מ-48 נביאים שקמו לעם ישראל ###

אסתר

הדסה, שנקראה גם אסתר, היתה בת דודו של מרדכי היהודי # בנוסף לכך, על פי חלק מהמדרשים הם גם נישאו זו לזה # הרבה לפני שאסתר הגיעה לארמון אחשוורוש, היא כבר היתה בת מלוכה, כיוון שהיא היתה מצאצאיו של שאול המלך # 

לפי רוב הדעות, אסתר נלקחה לארמון אחשוורוש כשהיא בת 75 # אבל קיימות גם דעות נוספות הסוברות שהיתה בת 40 או אפילו בת 80 # במצוות מרדכי, אסתר לא סיפרה לאיש בארמון את המוצא שלה ולאיזה עם היא שייכת # מרדכי חשש שאם יוודע שהיא יהודיה, הדבר יגביר את שנאת הגויים לישראל # וגם קיווה שבדרך זו חשוב המלך שאסתר שייכת למשפחה בזויה וישחרר אותה. דבר שלא היה עושה, אם היה מגלה שהיא ממשפחת מלוכה # לאסתר נעשה נס, וכל אדם מ127 המדינות שהיה רואה היתה היא היתה נדמית לו כבת עמו, כך גם הפכה למלכה אהודה יותר # 

החיים בארמון לא היו קלים לאסתר, היא נזהרה מאוד להתרחק מעבודה זרה וממאכלים לא כשרים. ובעצת דניאל אכלה רק זירעונים קטנים # כדי להימנע מעבודה בשבת, אסתר קראה לנערות ששירתו אותה לפי שמם של שבעת ימי הבריאה, וציוותה עליהם שכל אחת תגיע ביום אחר באופן קבוע # הנערה שנקראה "רגועיתא" היתה מגיעה באופן קבוע ביום שבת, וכך אסתר ידעה שזהו יום מנוחה # המלך אחשוורוש מת זמן לא רב לאחר מכן, בשנת 14 למלכותו, וכך אסתר היתה חופשיה יותר # ובימי מלכותו של דריוש בנה אף הסתימה בנייתו של בית המקדש השני # 

גם היא, כמו מרדכי, היתה נביאה. אחת משבע הנביאות שהעמיד הקב"ה לעם ישראל ###

אחשוורוש

אחשוורוש התחיל את דרכו למלוכה כשומר הסוסים בארמונו של מלך בלשאצר # אבל בעזרת תחבולות ותשלום לאנשים בעלי תפקידים בכירים בשלטון, הוא הפך למלך # להשלמת המעמד הוא נשא לאישה את ושתי, בתו של בלשצאר ונינתו של נבוכדנאצר # שהחריב את בית המקדש הראשון # המלכה ושתי דבקה במסורת סבה וכשאחשוורוש שקל להתיר את המשך בניית בית המקדש, היא השתמשה בטיעון ששכנע אותו "מה שהחריבו אבותי אתה מבקש לבנות?" # המלך אחשוורוש כל כך השתכנע עד את המשתה שמוזכר בתחילת המגילה הוא לציון זה שעברו 70 שנה מאז חורבן בית המקדש ועם ישראל לא נגאל עדיין, כפי שהיה אמור לקרות על פי דברי הנביאים # כמובן שהוא טעה בחישוב #

סיבה נוספת למשתה החגיגי היתה לציון שלוש שנים להפסקה מוחלטת של מלאכת הבניין שהחלו בה ישראל בימי כורש #

באסתר רבה כתוב שאחשוורוש נקרא כך כיון "שכל מי שנזכר בו חושש את ראשו"###

המן

כבר הזכרנו שהמן לחם יחד עם מרדכי בצבא המלך # שניהם היו מפקדים בכירים והם נשלחו, כל אחד בראש גדוד, לדכא מרד שפרץ באחת המדינות # אבל בעוד שמרדכי הורה לחייליו לצמצם את צריכת המזון ולנהל אותה בתבונה, המן וחייליו סיימו את כל האספקה שלהם במהירות ולא הותירו ממנה כלום # כשביקש המן ממרדכי שיביא לו חלק מהאוכל שלו, הסכים מרדכי בתנאי שבתמורה לכך המן העמלקי יהיה קנוי לו לעבד # המן הסכים וקעקע את העיסקה על רגלו # מדרש אחר מביא את הסיפור באופן שונה, ומספר שדרכיהם של מרדכי והמן נפגשו בעת שהיו בדרכם למלך, כנציגים של צדדים שונים בארץ ישראל שבימי עזרא # מרדכי כנציג של היהודים הבונים את חומות ירושלים # והמן כנציג של שונאיהם שהפריעו להם בבנייה # גם כאן המן מכר את עצמו למרדכי בתמורה לכיכר לחם, והוא כתב את הקנייה על סנדלו של מרדכי # "אני המן האגגי עבדו של מרדכי היהודי שנמכרתי לו בעד ככר לחם אחת" # בין אם סנדלו של מרדכי שימש כשטר הקנייה ובין אם היתה זו רגלו של המן, מרדכי הזכיר להמן שהוא האדון שלו בכל פעם שעבר על פניו וציפה שישתחווה לו עם כל האנשים # 

חוץ ממפקד בצבא המלך, להמן גם היתה קריירה מצליחה כספר בכפר קרצום # שם הוא סיפר אנשים במשך 22 שנה # כשהוא הגיע להרכיב את מרדכי הסוס, דאגה אסתר שיאספו באותו הזמן את כל הסָפרים שבשושן # וכך נאלץ המן גם לספר את מרדכי #

להמן היו בנים רבים # בפסוק אחד מוזכרים עשרת בניו שנהרגו בשושן # ובפסוק אחר מסופר שאסתר מבקשת מאחשוורוש שיתלו אותם על עץ # ואכן בקרב המפרשים ישנן דעות שונות לגבי מספר הבנים שלו # דעה אחת סוברת שהיו לו 40 בנים # דעה אחרת סוברת 100 # ויש אפילו מי שמפרש שהיו לו 202 בנים, כגימטריא של המילה "רֹב" # בנוסף לכל הבנים, היתה לו גם בת # עליה המדרש מספר שכשראתה אותו מרכיב את מרדכי על הסוס היא התבלבלה ביניהם, ובטעות זרקה על אביה מי שופכין מהחלון ###

חרבונה

זכור לטוב ###

, ובגדול.

גלילה למעלה