גליון 511

למה קיבל חם עונש כה גדול?

הרבנית אהובה צוקרמן

למה חם קיבל כזו "מנה חמה" על היחס שלו לאביו? מה כבר עשה? למה מגיע לו להיות עבד עבדים לאחיו? 

תשובה

הקללה שקילל נח את בנו אינה אלא תוצאה טבעית של מעשיו. אדם שלא יודע להיות במקום הנכון ביחס להורים שלו, גם בחברת השווים, מאבד את מקומו ונהיה נחות מהם.

בדור שלנו משווים קטנים לגדולים, ומתיחסים בטעות בשוויון להורים ולילדים. מובן שיש שויון בערך המוחלט של כל אדם, אבל כשאתה משווה את הזכויות של בעלי הסמכות למי שמונהגים על ידו, לא רק שמתבטלת ההיררכיאה ההכרחית לחינוך והובלה, אלא המצב מתהפך: לילדים יש זכויות ולהורים יש חובות. הילד הופך "פטור" וההורה "חייב". מי מצטרף למי? מי מתאים עצמו למי? הילד פטור בשל היותו "רק ילד" או בשל היותו ב"גיל ההתבגרות" (הגדרה חדשה לגיל שבו דוקא מקבלים עול תורה ומצוות כי כבר גדולים מספיק). וההורה? הוא המבוגר האחראי היחיד לא רק על עצמו אלא גם על התנהגות ילדו. הסביבה, ולפעמים גם ההורים עצמם, רואים בילדים את חלון הראוה שלהם: "אם הילד בסדר אני בסדר" ו"אם הילד לא בסדר אז סביר להניח שמשהו לא בסדר גם אצל ההורים". הכישלון הוא שלהם. הגישה הזו נוטלת את האחריות מהילדים והופכת אותם ממקבלי מרות וסמכות לעבדים של עצמם. (לפעמים יש מקום לעצמיות והאותנטיות של כל ילד לעצמו. אך כשיש השוואה לעצמיות של המבוגר עולה תחושת אותנטיות מזויפת כי הנה אני, הילד, עושה ההיפך). הם מאבדים את השלטון והשליטה על עצמם והופכים משועבדים לחלק הלא מבוקר ומבורר שבהם. כשאין קבלת עול מלכות שמים, אין לך קריטריון חיצוני לך שבוחן ומווסת את מעשיך. הפכת עבד למקום הכי נמוך בך כדברי ריה"ל: "עבדי הזמן עבדי עבדים הם, עבד ה' הוא לבדו חופשי".

וביחס לחברה? כשאין קבלת מרות ההנהגה, "אלמלא מוראה של מלכות – איש את רעהו חיים בלעו". כך אדם שאין לו קבלת מלכות חיצונית, יהיה לו קשה להכניע את יצרו. במקום להתנהל בחברה כחלק מגוף אורגני שמתחשב באחר ומביא בחשבון את ההשלכות של מעשיו לא רק על עצמו אלא על הכלל כולו, הוא מתנהל איך שבא לו. התפיסה של האדם את עצמו כחלק מגוף אורגני אפשרית רק כשיש הכרה וקבלה של הראש המנהל את הסיפור. קבלת הוראות מהמוח המסנכרן את התנהלות הגוף כולו. כשיש תאים בגוף שמתנהלים באופן עצמאי הגוף נאבק בהם כדי לשרוד.

(דוגמה כואבת אנו מוצאים בתקופה המיוחדת היום. יש אנשים שעדין לא מקבלים את (הנחיות משרד הבריאות), את ההנהגה הקיימת על אף חסרונותיה ועושים דין לעצמם ומזיקים לציבור כולו. והחברה בהתאם דוחה אותם.)

 כשאתה מזלזל במי שמעליך, גם ביחס לחברת השווים, תאבד את מעמדך.

בברכה,

הרבנית אהובה צוקרמן

תאריך השאלה:

2021-04-27
גלילה למעלה