משפטי

מהות‭ ‬ייפוי‭ ‬הכוח‭ ‬המתמשך‭ ‬וחשיבותו

עו״ד ניסים שורש

עו״ד ניסים שורש

מהו‭ ‬ייפוי‭ ‬הכוח‭ ‬המתמשך‭?‬

ייפוי‭ ‬כוח‭ ‬מתמשך‭ ‬הוא‭ ‬מסמך‭ ‬משפטי‭ ‬המאפשר‭ ‬לאדם‭ ‬לקבוע‭ ‬מראש‭ ‬מי‭ ‬יטפל‭ ‬בענייניו‭ ‬האישיים‭, ‬הרכושיים‭ ‬והרפואיים‭ ‬במקרה‭ ‬שיאבד‭ ‬את‭ ‬יכולת‭ ‬וכושר‭ ‬ההחלטה‭ ‬שלו‭ ‬בעתיד‭. ‬המסמך‭ ‬נועד‭ ‬ויכול‭, ‬שלא‭ ‬לומר‭ ‬צריך‭, ‬לכלול‭ ‬הנחיות‭ ‬מקדימות‭ ‬מאת‭ ‬עושה‭ ‬ייפוי‭ ‬הכוח‭ ‬המתמשך‭ ‬‮–‬‭ ‬‮"‬הממנה‮"‬‭, ‬למיופה‭ ‬הכוח‭, ‬שהוא‭ ‬האדם‭ ‬שנבחר‭ ‬לייצג‭ ‬את‭ ‬הממנה‭, ‬כשהוא‭ ‬לא‭ ‬יוכל‭ ‬לייצג‭ ‬את‭ ‬עצמו‭.‬

למה‭ ‬ייפוי‭ ‬כוח‭ ‬מתמשך‭ ‬חשוב‭?‬

‮ ‬ייפוי‭ ‬כוח‭ ‬מתמשך‭ ‬חשוב‭ ‬כי‭ ‬הוא‭ ‬מאפשר‭ ‬לאדם‭ ‬לשמור‭ ‬על‭ ‬שליטה‭ ‬של‭ ‬מה‭ ‬שייעשה‭ ‬בהמשך‭ ‬חייו‭, ‬על‭ ‬פי‭ ‬רצונותיו‭ ‬שלו‭ ‬ובמקום‭ ‬שבו‭ ‬הוא‭ ‬לא‭ ‬יהא‭ ‬עוד‭ ‬כשיר‭ ‬לקבל‭ ‬החלטות‭ ‬אלה‭ ‬בעצמו‭. ‬ייפוי‭ ‬הכוח‭ ‬נועד‭ ‬ולהבטיח‭ ‬שענייניו‭ ‬ינוהלו‭ ‬בהתאם‭ ‬לרצונו‭ ‬ולתפיסת‭ ‬עולמו‭. ‬במידה‭ ‬ואדם‭ ‬לא‭ ‬עורך‭ ‬ייפוי‭ ‬כוח‭ ‬מתמשך‭, ‬ייתכן‭  ‬שבבוא‭ ‬העת‭, ‬לא‭ ‬יהיה‭ ‬מנוס‭ ‬מלבקש‭ ‬מבית‭ ‬המשפט‭, ‬למנות‭ ‬לו‭, ‬אפוטרופוס‭ ‬חיצוני‭, ‬שאינו‭ ‬מכיר‭ ‬אותו‭ ‬ואת‭ ‬ערכיו‭, ‬ושיהיה‭ ‬חייב‭ ‬לדווח‭ ‬לאנשי‭ ‬האפוטרופוס‭ ‬הכללי‭, ‬על‭ ‬כל‭ ‬פעולה‭ ‬שהאפוטרופוס‭ ‬הממונה‭, ‬מבצע‭ ‬במקום‭ ‬או‭ ‬עבור‭ ‬אותו‭ ‬הממנה‭. ‬פעולות‭ ‬אלה‭ ‬יכולות‭ ‬לבוא‭ ‬בסתירה‭ ‬ובניגוד‭ ‬לאמונותיו‭ ‬ותפיסת‭ ‬העולם‭ ‬של‭ ‬הממנה‭.‬

סוגי‭ ‬העניינים‭ ‬העיקריים‭ ‬שבהם‭ ‬עוסק‭ ‬ייפוי‭ ‬הכוח‭.‬

ייפוי‭ ‬כוח‭ ‬בעניינים‭ ‬אישיים‭:‬

ייפוי‭ ‬הכוח‭ ‬בנושא‭ ‬זה‭ ‬מתייחס‭ ‬להחלטות‭ ‬הקשורות‭  ‬בענייניו‭ ‬האישיים‭, ‬השוטפים‭ ‬והיום‭ ‬יומיים‭ ‬של‭ ‬הממנה‭ ‬כגון‭:  ‬האם‭ ‬מבקש‭ ‬הוא‭ ‬להישאר‭ ‬בביתו‭ ‬עם‭ ‬מטפל‭/‬עובד‭ ‬זר‭ ‬או‭ ‬להתגורר‭ ‬בבית‭ ‬הורים‭ ‬או‭ ‬דיון‭ ‬מוגן‭?  ‬כך‭ ‬אף‭ ‬ביחס‭ ‬לעקרונות‭ ‬יסוד‭ ‬של‭ ‬החיים‭ ‬השוטפים‭ ‬כגון‭: ‬אורח‭ ‬חיים‭ ‬עם‭ ‬צביון‭ ‬דתי‭, ‬הלכתי‭ ‬וכיו‮"‬ב‭. ‬

ייפוי‭ ‬כוח‭ ‬מתמשך‭ ‬בעניינים‭ ‬רפואיים‭:‬

ייפוי‭ ‬כוח‭ ‬בנושא‭ ‬זה‭ ‬מתייחס‭ ‬להחלטות‭ ‬בהתאם‭ ‬להשקפת‭ ‬עולמו‭ ‬בנוגע‭ ‬להסכמת‭ ‬הממנה‭ ‬או‭ ‬לסירובו‭ ‬לקבלת‭ ‬טיפולים‭ ‬שונים‭ ‬פולשניים‭ ‬או‭ ‬מאריכי‭ ‬חיים‭  ‬או‭ ‬טיפולים‭ ‬מסויימים‭, ‬להסכמה‭ ‬או‭ ‬התנגדות‭ ‬להפעלת‭ ‬טיפוליים‭ ‬מכניים‭ ‬מאריכים‭ ‬חיים‭ ‬‮–‬‭ ‬התחברות‭ ‬למכשירים‭ ‬רפואיים‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬הפעלתם‭. ‬כך‭ ‬גם‭ ‬הסכמה‭ ‬או‭ ‬סירוב‭ ‬להשתתפות‭ ‬במחקרים‭ ‬קליניים‭ ‬ועוד‭. ‬הממנה‭ ‬יכול‭ ‬להשאיר‭ ‬למיופה‭ ‬הכוח‭  ‬הנחיות‭ ‬כלליות‭ ‬או‭ ‬ספציפיות‭ ‬בכל‭ ‬נושא‭ ‬שנראה‭ ‬חשוב‭ ‬בעיניו‭. ‬מתוך‭ ‬כך‭, ‬הממנה‭ ‬קובע‭ ‬בהיותו‭ ‬כשיר‭ ‬לקבל‭ ‬החלטות‭, ‬אילו‭ ‬טיפולים‭ ‬רפואיים‭ ‬הוא‭ ‬דורש‭ ‬לקבל‭ ‬ואילו‭ ‬הוא‭ ‬מסרב‭ ‬לקבל‭ ‬‮–‬‭ ‬אם‭ ‬יש‭ ‬כאלה‭, ‬וכך‭ ‬נשמר‭ ‬רצונו‭ ‬ונשמרת‭ ‬האוטונומיה‭ ‬שלו‭ ‬להחליט‭ ‬גם‭ ‬כאשר‭ ‬אינו‭ ‬יכול‭ ‬ואינו‭ ‬כשיר‭ ‬לעשות‭ ‬כן‭.‬

ייפוי‭ ‬כוח‭ ‬מתמשך‭ ‬בעניינים‭ ‬רכושיים‭:‬

ייפוי‭ ‬כוח‭ ‬בנושא‭ ‬זה‭ ‬מתייחס‭ ‬להחלטות‭ ‬שקשורות‭ ‬לניהול‭ ‬הרכוש‭ ‬והכספים‭ ‬של‭ ‬הממנה‭, ‬לרבות‭ ‬הפקדות‭ ‬כספים‭,  ‬נטילת‭ ‬הלוואות‭, ‬השקעות‭, ‬מכירות‭, ‬תרומות‭, ‬ועוד‭. ‬הממנה‭ ‬יכול‭ ‬להשאיר‭ ‬הנחיות‭ ‬כלליות‭ ‬או‭ ‬ספציפיות‭ ‬למיופה‭ ‬הכוח‭, ‬ויכול‭ ‬אף‭ ‬לקבוע‭ ‬שמיופה‭ ‬הכוח‭ ‬יהא‭ ‬רשאי‭ ‬למשוך‭ ‬כספים‭ ‬אף‭ ‬מעבר‭ ‬לסכום‭ ‬המירבי‭ ‬המותר‭ ‬למשיכה‭ ‬על‭ ‬פי‭  ‬החוק‭. ‬

יתרונות‭ ‬לממנה‭:‬

ייפוי‭ ‬כוח‭ ‬מתמשך‭ ‬מאפשר‭ ‬לממנה‭ ‬להשפיע‭ ‬על‭ ‬ההחלטות‭ ‬החשובות‭ ‬שיתקבלו‭ ‬בעבורו‭ ‬בעתיד‭, ‬במקרה‭ ‬שחלילה‭, ‬יאבד‭ ‬את‭ ‬יכולתו‭ ‬לבטא‭ ‬את‭ ‬רצונו‭ ‬או‭ ‬לפעול‭ ‬ברציונליות‭. ‬ייפוי‭ ‬כוח‭ ‬מתמשך‭ ‬מבטיח‭ ‬שהממנה‭ ‬יקבל‭ ‬את‭ ‬הטיפול‭ ‬הרפואי‭ ‬המתאים‭ ‬לערכיו‭ ‬ולבחירותיו‭, ‬ושענייניו‭ ‬הכספיים‭ ‬ורכושו‭, ‬ינוהלו‭ ‬באופן‭ ‬אחראי‭ ‬ובהתאם‭ ‬להנחיותיו‭.‬

ייפוי‭ ‬הכוח‭ ‬המתמשך‭ ‬אף‭ ‬מאפשר‭ ‬לממנה‭ ‬להשאיר‭ ‬הנחיות‭ ‬בהתאם‭ ‬להשקפתו‭  ‬הערכית‭ ‬ותפיסת‭ ‬עולמו‭ ‬בכל‭ ‬העניינים‭ ‬שצוינו‭ ‬לעיל‭,  ‬דברים‭ ‬אלה‭ ‬אפשריים‭, ‬רק‭ ‬בשימוש‭ ‬באפשרות‭ ‬הזו‭ ‬של‭ ‬ייפוי‭ ‬כוח‭ ‬מתמשך‭, ‬ע‮"‬י‭ ‬מינוי‭ ‬מיופה‭ ‬כוח‭ ‬שיכבד‭ ‬את‭ ‬החלטות‭ ‬הממנה‭ ‬ויביא‭ ‬אותם‭ ‬לידי‭ ‬ביטוי‭. ‬כך‭ ‬ניתן‭ ‬להותיר‭ ‬נושאים‭ ‬מסוימים‭ ‬ושאלות‭ ‬מסוימות‭ ‬לכך‭ ‬שהממנה‭ ‬יציין‭ ‬כי‭ ‬הוא‭ ‬מעדיף‭ ‬שסמכות‭ ‬רבנית‭ ( ‬רב‭ ‬מסוים‭ ‬או‭ ‬בית‭ ‬הדין‭, ‬יפסקו‭ ‬ויחליטו‭ ‬בנושא‭ ‬וזאת‭ ‬בהתייחס‭ ‬לכל‭ ‬אחד‭ ‬מתחומי‭ ‬החיים‭:  ‬הרפואי‭,  ‬הרכושי‭ ‬או‭ ‬האישי‭.‬

יתרונות‭ ‬למיופה‭ ‬הכוח

ייפוי‭ ‬כוח‭ ‬מתמשך‭ ‬מקל‭ ‬על‭ ‬מיופה‭ ‬הכוח‭ ‬את‭ ‬המשימה‭ ‬לפעול‭ ‬בשם‭ ‬הממנה‭, ‬שכן‭, ‬מיופה‭ ‬הכוח‭ ‬יודע‭ ‬מה‭ ‬הם‭ ‬הערכים‭, ‬הרצונות‭ ‬וההנחיות‭ ‬של‭ ‬הממנה‭, ‬ואיך‭ ‬הוא‭ ‬היה‭ ‬רוצה‭ ‬שיפעלו‭ ‬במקומו‭ ‬וזאת‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬אותן‭ ‬ההוראות‭ ‬המפורשות‭ ‬שהציג‭ ‬הממנה‭.‬

ההליך‭ ‬של‭ ‬ייפוי‭ ‬הכוח‭ ‬המתמשך‭, ‬מאפשר‭ ‬למיופה‭ ‬הכוח‭ ‬להיכנס‭ ‬לנעלי‭ ‬הממנה‭ ‬באופן‭ ‬מידי‭ ‬וללא‭ ‬הליכים‭ ‬ביורוקרטיים‭ ‬של‭ ‬מינוי‭ ‬אפוטרופוס‭, ‬שיכול‭ ‬בהחלט‭ ‬לקבל‭ ‬החלטות‭ ‬אשר‭ ‬לא‭ ‬עולות‭ ‬בקנה‭ ‬אחד‭ ‬עם‭ ‬רצונותיו‭ ‬ואמונותיו‭ ‬של‭ ‬הממנה‭.‬

חלוקת‭ ‬התפקידים‭ ‬והאחריות‭:‬

ייפוי‭ ‬כוח‭ ‬מתמשך‭ ‬מגדיר‭ ‬במדויק‭ ‬את‭ ‬התפקידים‭ ‬וכן‭, ‬את‭ ‬האחריות‭ ‬של‭ ‬הממנה‭ ‬ומיופה‭ ‬הכוח‭, ‬ומקבע‭ ‬את‭ ‬הגבולות‭ ‬של‭ ‬הסמכויות‭ ‬שניתנות‭ ‬למיופה‭ ‬הכוח‭. ‬הממנה‭  ‬אף‭ ‬יכול‭ ‬לקבוע‭ ‬האם‭ ‬הוא‭ ‬רוצה‭ ‬שמיופה‭ ‬הכוח‭ ‬יפעל‭ ‬בשמו‭ ‬בכל‭ ‬העניינים‭ ‬או‭ ‬רק‭ ‬בחלק‭ ‬מהם‭, ‬והאם‭ ‬הוא‭ ‬רוצה‭ ‬שמיופה‭ ‬הכוח‭ ‬יפעל‭ ‬באופן‭ ‬עצמאי‭ ‬או‭ ‬בשיתוף‭ ‬עם‭ ‬אחרים‭.‬

סקרנו‭ ‬חלק‭ ‬מהיתרונות‭ ‬הטמונים‭ ‬בעריכת‭ ‬ייפוי‭ ‬הכוח‭ ‬המתמשך‭.‬

מקווה‭ ‬שסקירה‭ ‬זו‭ ‬תסייע‭ ‬לכם‭ ‬לקבל‭ ‬את‭ ‬ההחלטה‭ ‬הנכונה‭ ‬והמתאימה‭.‬

הציבור‭ ‬מוזמן‭ ‬להפנות‭ ‬שאלות‭ ‬בנושא‭ ‬לכתובת‭ ‬הדוא"ל‭: ‬

nissim@shoresh-law.co.il‭ ‬

טלפון‭: ‬03-6131703‭ ‬■

הכותב‭ ‬הוא‭ ‬עו"ד‭ ‬מוסמך‭ ‬לעריכת‭ ‬ייפוי‭ ‬כוח‭ ‬מתמשך‭ ‬

עוד במדור זה

הערמה

הערמה

המשנה‭ ‬במסכת‭ ‬מעשר‭ ‬שני‭ ‬קובעת‭ ‬כי‭ ‬ניתן‭ ‬להערים‭! ‬על‭ ‬מעשר‭…
קום‭ ‬והתהלך‭ ‬בארץ

קום‭ ‬והתהלך‭ ‬בארץ

כן‭ ‬מלחמה‭ ‬לא‭ ‬מלחמה‭ ‬כן‭ ‬רפיח‭ ‬לא‭ ‬רפיח‭, ‬עונת‭ ‬הטיולים‭…
קצת‭ ‬על‭ ‬יהדות‭ ‬ואיסלאם‭ ‬או‭ ‬חלוצים‭ ‬ופורעים

קצת‭ ‬על‭ ‬יהדות‭ ‬ואיסלאם‭ ‬או‭ ‬חלוצים‭ ‬ופורעים

ארץ‭ ‬ישראל‭ ‬שוכנת‭ ‬בסמוך‭ ‬לארצות‭ ‬האיסלאם‭. ‬זה‭ ‬לא‭ ‬סוד‭. ‬האנשים‭…
מהות‭ ‬ייפוי‭ ‬הכוח‭ ‬המתמשך‭ ‬וחשיבותו

מהות‭ ‬ייפוי‭ ‬הכוח‭ ‬המתמשך‭ ‬וחשיבותו

מהו‭ ‬ייפוי‭ ‬הכוח‭ ‬המתמשך‭?‬ ייפוי‭ ‬כוח‭ ‬מתמשך‭ ‬הוא‭ ‬מסמך‭ ‬משפטי‭…
תיאום מס

תיאום מס

אלה‭ ‬רוצים‭ ‬שאלה‭ ‬יתגייסו‭ ‬ואלו‭ ‬רוצים‭ ‬שאלו‭ ‬יתרמו‭ ‬ואלו‭ ‬רוצים‭…
מרדכי היהודי וההון השחור

מרדכי היהודי וההון השחור

רגע‭ ‬לפני‭ ‬הפרידה‭ ‬מחודש‭ ‬אדר‭ ‬ומעבר‭ ‬לחודש‭ ‬ניסן‭ ‬חודש‭ ‬האביב‭,…
העברה בין דורית? אבות אכלו בוסר ושיני בנים תכהנה?!

העברה בין דורית? אבות אכלו בוסר ושיני בנים תכהנה?!

כיום‭ ‬מקובל‭ ‬לראות‭ ‬בביטוי‭ ‬העברה‭ ‬בין‭ ‬דורית‭, ‬כנוסחה‭ ‬מוצלחת‭ ‬לשמירת‭…
מה‭ ‬יהיה‭ ‬מחר‭?‬

מה‭ ‬יהיה‭ ‬מחר‭?‬

מה‭ ‬אנחנו‭ ‬עושים‭ ‬כל‭ ‬היום‭ ‬אם‭ ‬לא‭ ‬לדאוג‭ ‬לילדים‭, ‬למשפחה‭…
אנחנו‭ ‬נשארים‭ ‬בארץ

אנחנו‭ ‬נשארים‭ ‬בארץ

ארץ‭ ‬ישראל‭ ‬שכיית‭ ‬חמדה‭, ‬משאת‭ ‬נפשו‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬יהודי‭, ‬מזה‭…
חדשנות בעת המלחמה

חדשנות בעת המלחמה

המציאות שנכפתה עלינו על ידי אוייב אכזר ושפל, שינתה את…
הרבנות הקרבית

הרבנות הקרבית

מלחמת חרבות ברזל, חושפת מידי יום את ייחודיותו של העם,…
עניינים רכושיים ביפוי כח מתמשך

עניינים רכושיים ביפוי כח מתמשך

כאשר אדם מבקש שאדם אחר יפעל בשמו בנושא מסוים או…
העומדים על משמר ארצנו מגבול הלבנון ועד ציר פילדלפי

העומדים על משמר ארצנו מגבול הלבנון ועד ציר פילדלפי

בתחילת השבוע עלה שמה של רפיח, כהמשכה המתחייב של מלחמת…
שנה מעוברת

שנה מעוברת

הנחיות מקדימותבייפוי הכוח ההנחיות המקדימות בייפוי הכוח המתמשך מאפשרות לממנה…
יפוי כח או צוואה?

יפוי כח או צוואה?

לדעתי ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך יותר חשוב ומועיל מאשר…
מהו ייפוי כוח מתמשך?

מהו ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שמאפשר לאדם לקבוע מראש…
Scroll to Top
גלילה למעלה