מה זאת אהבה

הרב שלמה שיבר

מה זה בדיוק אהבה?

אהבה היא מצב נפשי מאושר ומרומם של חיבור ודבקות בין האוהב לנאהב, וליתר דיוק אהבה היא תנועה נפשית מתמדת של רצון אין-סופי לאחדות אין-סופית בין שניהם. ואם תידום האהבה מלהיות בתנועה של התקדמות, היא תיעלם ותתפוגג כלעומת שבאה. היא באה בהיסח הדעת ונעלמת כשמסיחים את הדעת ממנה.
האהבה מקיפה את כל חיינו, ועל כן אין היא יוצאת מחלק או מפינה באישיותנו אלא היא מעיין פנימי הנובע מכל הנפש של האוהב ופונה אל כללות הנפש של הנאהב, לקשור ביניהם להיות לדבר אחד.
אהבה היא תקשורת פנימית שמעבירה מידע סודי ופנימי שזר לא ידעהו, משום שאהבה היא שפה ייחודית בין האוהבים; הם פיתחו אותה וקבעו את כלליה, ורק הם מבינים אותה באמת.
אהבה היא תנועת נתינה אין-סופית שנובעת מתוכי ומוציאה ממני את כל אוצרות הטוב שבי. אינני יכול להכיר את כל הטוב הגדול הטמון בתוכי עד שאני אוהב מישהו אהבת אמת ומוכן להתמסר בעבורה. לכן חשוב הרבה יותר להיות אוהב מלהיות נאהב, על מנת להוציא מתוכי את כל מעיינות האהבה הפנימיים. אומנם כשמעניקים אהבת אמת מקבלים אותה בחזרה בכפלי כפליים, כמאמר הפסוק בספר משלי: "כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם".  

2021-01-24
Scroll to Top
גלילה למעלה