מה מברכים?

הרב ח. יפרח

שאלה:

מה מברכים על עוגה מלאה בשוקולד?

תשובה:

כאשר אוכלים מאכל שמורכב ממספר מרכיבים – מברכים את הברכה המתאימה למרכיב העיקרי לאותו אדם.
אולם, כאשר מתכוונים להנות משני מרכיבים – אפשר להפריד ולברך על שניהם. כגון: בגלידה בגביע עיקר הכוונה היא רק לגלידה ולכן מברכים ברכת שהכל נהיה בדברו. מנגד, כאשר אוכלים קסטה שיש ביסקוויט שהוא חשוב בפני עצמו – אם מתכוונים ליהנות משניהם אפשר להפריד ולברך על שניהם.
קיימת מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמ"א (אורח חיים קס"ח, ז') בעניין מה נחשב ל-"פת הבאה בכיסנין" שמברכים עליה ברכת מזונות ולא ברכת המוציא. לפי השולחן ערוך – מספיק שהמאפה יהיה קצת מתוק. ולפי הרמ"א – המאפה צריך להיות מאוד מתוק. לגבי עוגה לפי כולם ברור שהכוונה ל-"פת הבאה בכיסנין" שברכתה מזונות. אך יש לשים לב לא לאכול כמות של יותר מכארבע ביצים (דהיינו, יותר מ-200 גרם) משום שאז יש הסוברים שצריכים לברך אחריה ברכת המזון. ■
הרב חגי בר-גיורא, מנהל מחלקת כשרות תעשייה וחרושת, הרבנות הראשית לישראל.

2023-07-04
Scroll to Top
גלילה למעלה