מזונותיו של אדם קצובים לו

הרב ח. יפרח

שאלה:
בס"ד
כה"ר האם נכון להאמין שאדם שעבד וקבל משכורת היה מקבל את הסכום הכסף גם אם לא היה עובד כי הרי מזונותיו של אדם קצובים לו.וגם הכסף שקיבל ממילא היה מגיע אליו גם אם לא היה עושה את ההשתדלות.האם נכון להאמין שההשתדלות היא בגדר ציווי מהשם אינה מעלה ואינה מורידה במאומה.תודה

תשובה:
יש חובה לאדם להשתדל במילוי צרכיו ולהאמין שאם ירצה השם ההשתדלות תועיל. ואם לא משתדל בכלל נאמר בחובות הלבבות שהוא עובר על לא תנסו את ד' אלוקיכם.
ובכל מקרה אין להשתדל למעלה מן המקובל.

2023-01-29
Scroll to Top
גלילה למעלה