מתנדב הקוטף תפוזים

הרב ח. יפרח

שאלה:

מתנדבים שקוטפים תפוזים בעוטף.
א האם יש דין פועל שרשאי לאכול?
ב מה קובע למעשר הקטיף – בהנחה שבעל הבית מרשה לאכול?

תשובה:

[16:45, 8.2.2024] ⁦+972 54-767-3155⁩: א. האם יש להם דין פועל ויכולים לאכול? בספר גידולי שמואל (בבא מציעא פז, ב) כתב שלפועל בחינם אין דין פועל, ולכן אינו אוכל משל בעל הבית תוך כדי מלאכתו. למעשה נכון לחוש לדבריו, ולבקש רשות מבעל הבית לאכול תוך כדי העבודה. אמנם, אם לא ביקשו, לכאורה הדבר פשוט שכיום בעל הבית מתיר לקוטפים לאכול. אני חושב שזהו מנהג פשוט שכל מי שבא להתנדב יכול לקטוף ולאכול תוך כדי (ובפרט שאין בכך באמת הפסד. עיין בתשובה שכתבתי לגבי טעינה במטענים ללא רשות, ובדעת הש"ך). אולם, תמיד כדאי לבקש מראש.
ב. מדין תורה הפירות חייבים במעשרות רק לאחר שהתקיימו שני תנאים: נגמרה מלאכתם, והם נכנסו לתוך ביתו של בעל הבית (בבא מציעא פח, ב). אמנם חכמים אסרו גם קודם לכן כל אכילת קבע של פירות שנקטפו בשלים והתירו מהם רק אכילת עראי (רמב"ם מעשר א, א-ב), ובנוסף אסרו לאכול מפירות המיועדים להימכר גם אכילת עראי כבר כשהתקיים רק התנאי הראשון של גמר מלאכה.
כיוון שכך, עלינו להגדיר מהו גמר המלאכה בתפוזים כדי לדעת ממתי גם אכילת עראי תהיה אסורה. במשניות (מעשרות א, ה-ח) מתוארים בהרחבה גידולים שונים, שגמר המלאכה שלהם משתנה ביניהם לפי כל מיני פעולות שונות ומגוונות. בימינו רבות מהפעולות הללו לא נהוגות, או שאיננו יודעים לפרש בדיוק מהם המינים ומהן הפעולות שאליהם התכוונה המשנה, ולכן בפועל המקובל הוא להגדיר בפירות הדר שגמר המלאכה שלהם הוא הכנסתם לתוך הארגזים שלהם (על פי משנה ה שם, וכנפסק ברמב"ם מעשר ג, י ובחזו"א מעשרות ה, ד שכך לגבי כל הפירות).
לפי זה לכאורה גם בעת הקטיף בפרדס, ברגע שהכנסתם את התפוז לתוך המיכל כבר אין לאכול ממנו אכילת עראי. אמנם למעשה נראה שניתן להקל ולהמשיך לאכול אכילת עראי גם לאחר שהתפוזים נכנסו למיכל הזה, משתי סיבות: 1) המיכל הגדול המצוי בפרדס אינו הכלי בו משווקים את הפירות ללקוחות [אלא הוא נועד רק לנוחות המגדלים להעביר בהם את הפירות לבית האריזה], כי הפירות עוד צריכים לעבור שלבים של ניקוי ומיון, ורק לאחר מכן אורזים אותם בשקיות וארגזים קטנים יותר המתאימים לשיווק, ונראה שרק האריזה הזו היא נחשבת לגמר מלאכה (עמוד הימיני כט, ד). 2) כאמור גמר מלאכה לשעצמו אוסר אף אכילת עראי בפירות שעומדים להימכר, אך זאת בתנאי שהפירות הגיעו למקום שבו אם יזדמן לקוח המבקש לקנות את הפירות-המוכר יסכים לכך (פירוש הר"ש והריבמ"ץ על המשנה מעשרות ב, ג, וכך נקטו במשפטי ארץ ז, טז), ואילו כיום המציאות שבעלי הפרדס לא מתעסקים במכירת הפירות כבר בעודם בשדה ולכן עדיין יהיו מותרים באכילת עראי.

אם כך, אכילת עראי מותרת. אכילת קבע אסורה. כיוון שאכילת קבע אסורה, יש להקפיד לאכול כל פעם תפוז אחד בפני עצמו ולא יותר, ולא לאכול אותם בצמוד לארוחה קבועה (בבא מציעא פט, ב. השגת הראב"ד שכירות יב, י).
יישר כוח גדול על ההתנדבות!!

2024-02-12
Scroll to Top
גלילה למעלה