נישואין בזמן האבות

הרב ח. יפרח

שאלה:
בספר בראשית יעקב נשא ארבעה נשים.
תהיתי איך התרחש טקס הנשואין בימים ההם? האם היתה תזמורת? האם הזמינו אנשים, קרובים? מי היה המקדש? האם היה טבעת? כתובה?
תודה מראש

תשובה:
יעקב קידש את נשיו ואכן ממנו לומדים שצריכים לחתן וכלה שבעת ימי חופה ובהם כתוב שאספו את כל אנשי המקום לשמוח בחתונה.
ולא צריך שמישהו אחר יקדש אם החתן תלמיד חכם הוא בעצמו מקדש את כלתו.

2023-07-02
Scroll to Top
גלילה למעלה