סירוס בע"ח

הרב ח. יפרח

שאלה:

בספר החינוך מצוה רצא – כתוב שלא לסרס אחד מכל המינים אם כך אסור לעקר זבובים זכרים בקרינה, כדי שהנקבות לא יופרו לתועלת לחקלאות?תשובה:
האיסור הוא בעיקר על בעלי חיים בעלי בשר ולא על רמשים ושקצים. ובכל אופן כיון שהזבובים מזיקים מותר לעקרם ללא ספק.

2023-02-02
Scroll to Top
גלילה למעלה