עוד דינים והלכות שנוגעים להפרשת חלה

הרב חגי בר-גיורא

שאלה:

אפשר לדעת איזה דינים יש להפרשת חלה?

תשובה:
יש לשרוף את החלה בפני עצמה ולא בתנור כשר.
• אין ליהנות מהחלה המופרשת.
• אם ישנו קושי לשרוף את החלה. עדיף להפריש פחות מכזית. במקרה כזה אפשר להקל ולא לשרוף את החלה המופרשת. אך אסור לנהוג בה דרך ביזיון, רק לעטוף היטב בניילון או נייר ולשים באשפה.
• אסור להפריש חלה בשבת.
• ביום טוב מותר להפריש חלה שנילושה ביום טוב. אך אסור להפריש מעיסה שנילושה בערב יום טוב.
• אם מכינים עיסה לתבשיל כגון חמין ויש בעיסה שיעור, העיסה חייבת בהפרשת חלה, למרות שיש בדעתו לבשל את העיסה ולא לאפותה. בכל מקרה, חייב להפריש בלא ברכה.
• מספר מיני מאפה שהוכנסו לתוך כלי גדול, בלי שכל מין ארוז בנפרד ואין יודעים באילו מינים לא היה שיעור הפרשת חלה, ובאילו מינים היה שיעור הפרשת חלה וכבר הפרישו, במקרה כזה, אי אפשר להפריש מתוך הסל, כי ייתכן שדווקא החלק שממנו הפרישה האישה חלה כבר הותר בשלב העיסה. במציאות כזו נוצר מצב היא הפרישה מהפטור על החייב. אף על פי שנוהגים שמפרישים חלה בלי ברכה גם כשאין בעיסה שיעור חלה, מכל מקום אין זה חל במקרה כזה.
לכן, יש לנקוט באחת משתי הדרכים: לקחת עיסה שחייבת בחלה ולכוון בשעת ההפרשה לתקן גם את כל מה שנתחייב בחלה בסל ושלא הופרש ממנה. אפשרות נוספת היא להפריש מספק מכל סוג בלא ברכה.

2022-03-09
Scroll to Top
גלילה למעלה