על האש בל"ג בעומר

הרב ח. יפרח

שאלה:

בל"ג בעומר אנו מכינים בשרים על האש במשך כל הלילה ולא את הכל במרוכז. כיצד עלינו לנהוג מבחינת ברכות כשהאכילה היא בהמשכים?

תשובה:

ניתן לברך ברכת המזון תוך 72 דקות מסיום הארוחה או כל זמן שהוא עדיין שבע.
לכתחילה, יש לברך מיד כשגמר את הסעודה במקום הסעודה. לכן אם חושב לאכול כל הלילה – יש להקפיד שלא יעברו 72 דקות בלי שאוכל.
לכתחילה, יש לגמור את הסעודה במקום הראשון שאכל ולא לעבור למקום אחר. בדיעבד אם עבר למקום אחר ואכל שם לחם – יברך ברכת המזון במקום השני ששם סיים סעודתו.
הרב חגי בר-גיורא, מנהל מחלקת כשרות תעשייה וחרושת, הרבנות הראשית לישראל.

2023-04-30
Scroll to Top
גלילה למעלה