גליון 511

"פוּק חָזִי מַאי עַמָא דָבַר"  צא וראה מה העם אומר

הרב שמעון בן ציון

רבנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל לימד ושינן כי 'ציבור' איננו אוסף של פרטים, אלא כלל הקודם לפרטים. כלומר הפרטים צריכים לכלל ובאים ממנו, ולא להפך. 

כלל ישראל הוא יצירה אלוקית שקדמה לעולם, "מחשבתן של ישראל קדמה לכול". הרב חרל"פ כותב: "רק הקדושים שבארץ, יכולים לעמוד על הגובה העליון והמקודש של המושג הזה". מפאת קוצר היריעה לא נוכל לצטט את כל המקורות המבארים את המושג הנשגב של 'עם סגולה'. 

בשיר השירים הדוד פונה לרעיה, אלוקים לכנסת ישראל, ואומר לה: "כולך יפה רעייתי ומום אין בך". ב'אשת חיל' (משלי לא) מוסיף שלמה המלך: "גְּמָלַתְהוּ טוֹב וְלֹא רָע כֹּל יְמֵי חַיֶּיהָ". המשל הוא כמובן על אשת החיל בבית הפרטי, ואת הנמשל פירשו חז"ל על כנסת ישראל. ממשיך בכיוון זה המהר"ל בנתיב התורה פרק ד וכותב: "הציבור, והם הכלל, הם היותר קרובים אל ה' יתברך". 

על פי זה נבין את פסק הרמב"ם בהלכות ממרים ב הלכה ה–ז. הרמב"ם מלמדנו על פי הגמרא במסכת עבודה זרה שחז"ל כאשר גוזרים גזרה על הציבור חייבים לבדוק אם הציבור יכול לעמוד בה. ההסבר הוא שעם ישראל, מתוך מעלתו, הוא שקובע אם הגזרה מעשית ומתקבלת. 

בכל הדורות הראה עם ישראל שהוא מכוון את דעתו לדעת המקום ברוך הוא. בכל המבחנים שצלח בהם ידע עם ישראל לאן לכוון את דרכו כמו ספינה השטה בלב ים ומסביבה גלים סוערים. נדמה שיש לעם הזה מצפן waze פנימי המוביל אותו בבטחה אל היעד. על זה שר יהורם גאון 'לחיי העם הזה, שכמה טוב שהוא כזה'! 

גם בימינו העם הנצחי ניצב בפני הכרעות חשובות ועומד בצומת דרכים. אנחנו קרובים לבחירות. צריך להתבונן קדימה ליום שאחריהן. עלינו להפיק לקח מהסיבוכים שבהווה לעתיד טוב יותר בע"ה. מפלגות רבות קמו כדי לייצג את הציבור שומר התורה והמצוות. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, אבל הציבור נותר נבוך ואיננו מרגיש מחובר. כדי להחזיר את שלומי אמוני ישראל לגוש יהודי לאומי גדול חייבים לתת לציבור לבחור את שליחיו. על זה נאמר בש"ס: "פוּק חָזִי מַאי עַמָא דָבַר" – צא וראה מה העם אומר. 

יש בנו מועמדים רבים, כולל המנהיגים הנוכחיים, שיכולים להחזיר הביתה את הציבור הדתי והמסורתי. אבל רק הציבור ידע לומר מי מבטא באמת את דעותיו ומגשים את רצונותיו. אין ספק שאת הציבור הדתי והמסורתי חייבים להנהיג רק הנאמנים לתורה שניתנה מסיני. המפלגות הרבות מיותרות לגמרי. אין הבדלים ניכרים ביניהם. אין הצדקה שהמפלגות אשר אינן מחוברות לכלל הציבור יקבעו מי יהיו שלוחיו. במקום שלל המפלגות המיותרות ייבחרו בבחירות מקדימות נציגים ממנעד מגוון, והם שירכיבו גוש יהודי גדול אחד. עלינו להאמין בכוחו ובחוכמתו של הציבור לכוון לרצונו של הקב"ה ולזכות לברכת שמיים במעשה ידינו.

גלילה למעלה