גליון 511

פסח – בימים ההם בזמן הזה

הרב שמעון בן ציון

אנחנו מצויים בימים של ערב פסח. העולם מתהפך. הרבה מאוד עובר על עם ישראל ועל אומות העולם בימים נוראים אלו. כל אחד חש שיד ה' מובילה אותנו בזמן הזה. כל המאורעות שזורים ומחוברים זה בזה.
המצה שנאכל בליל הסדר נקראת "לחם עוני". המהר"ל מפרש בספר גבורות ה' שהמילה 'עוני' מלמדת אותנו כי בפסח אנחנו כמו העני, משתחררים מכל תוספת זרה. כמו העני שאין לו לא כסף ולא זהב, לא רכוש ולא תוספת חיצונית, כך גם אנו, עם ישראל, זוכים להיות בני חורין בכל שנה ושנה. אין במצה תוספת של חמץ ושאור, היא אינה תופחת אלא נותרת פשוטה ועצמית. כך גם אנו בלילה הזה חוזרים לטבע האמיתי שלנו, חופשיים ועצמיים מכל שעבוד זר. 

יצאנו מתחת ידו של פרעה, מלך זר ואכזר, ונכנסנו לרשותו של מלך מלכי המלכים הקב"ה לחירות עולם. מצה זו שאנו אוכלים ממלאת אותנו בכוח של פשטות, חירות וטבעיות טהורה.

המגפה הקשה שנתרגשה עלינו ועל כל העולם, נתפלל שבע"ה תוסר מעלינו במהרה, גם היא כמו המצה הפשוטה מעוררת אותנו לשוב לטבע הפשוט, הבריא והעצמי שלנו כעם סגולה ושל העולם כולו כבני אדם הגונים ונורמליים.
בספר קהלת נאמר: "אֲשֶׁר עָשָׂה הָאֱלֹקים אֶת הָאָדָם יָשָׁר וְהֵמָּה בִקְשׁוּ חִשְּׁבֹנוֹת רַבִּים" (ז, כט). שלמה המלך מלמדנו לשוב אל הטבע שלנו ולהניח בצד את החשבונות הרבים המסיטים אותנו מהיושר והענווה הפשוטה והטבעית. אנחנו לא זקוקים לפילוסוף עמנואל קאנט הקורא לעולם לשוב אל הטבע. התורה כולה, מהמצה של יציאת מצרים דרך תורתם של כל חכמי ישראל, קוראת לנו לשוב ולחיות חיים צנועים ופשוטים. מי ייתן וביום שאחרי, שיבוא במהרה בימינו, נטייל בארץ ישראל היפה שלנו, נחגוג חתונות – והרבה חתונות – בצניעות, נסתפק במועט ונשיב את מחירי הדירות לרמה שילדינו יוכלו לזכות בבית משלהם. מי ייתן ובע"ה יצומצמו הפערים במשכורות, ועם ישראל כולו יזכה לחיות ברווחה, בכבוד ובצניעות, איש תחת גפנו ותחת תאנתו.
בימים אלה מוקמת בע"ה ממשלת אחדות בישראל. עם כל המשימות הידועות המוטלות על הממשלה החדשה, כמו ביטחון, בריאות וכו', משימה מרכזית העומדת לפתחה היא לחנך את עצמה ומתוך כך לתת דוגמה לכולנו לחיים של פשטות וטהרה העולים ומתגלים בחג המצות, הוא חג האביב של ישראל.
מדינת ישראל זקוקה כמו אוויר לנשימה (ולא דרך מכונות הנשמה) לגילוי אווירא דארץ ישראל הטהור והמחיה. בע"ה נסב עוד השנה בליל הסדר כבני חורין וכבני מלכים!

גלילה למעלה