שאלות שונות

הרב ח. יפרח

שאלה:

במניין שאין בו כהן האם יש עניין ללכת לשמוע ברכת כוהנים במנין אחר?

אם איחרתי לתפילה צריך לשמוע על ישראל?
האם  יש עניין לטבול כל יום במקווה?

תשובה:
אם יש מנין סמוך ויש זמן כדאי לשמוע שם ברכת כוהנים.

אבל אין צורך להשתדל בשביל קדיש על ישראל.
אין ענין לטבול כל יום כי זה על חשבון תפילה ולימוד תורה.
ביחס לשבת – כדאי לטבול ומי שרגיש למים קרים יכול לטבול גם במקווה חם.

2023-04-18
Scroll to Top
גלילה למעלה