שמיני של פסח

הרב ח.יפרח

שאלה:

רציתי לשאול לגבי שמיני של פסח – שבת שצמודה לשביעי של פסח, שבה לכאורה אפשר לאכול חמץ, אבל אין לנו חמץ ברשותנו, וגם כל מה שנמכר לגוי עדיין ברשותו, כך שאנחנו ממשיכים לאכול מצות עוד יום אחד. בתור פולני, שאיסור אכילת קטניות הופך עבורו לפעמים למרכז חג החירות, תהיתי לעצמי, האם אפשר לאכול קטניות בשמיני של פסח? האם מותר לקנות לילדים חטיפים לאוכלי קטניות, כדי שיאכלו בשבת?

תשובה:
מאחר שאנחנו עושים עירוב תבשילין, מותר לאשכנזים לבשל בחג קטניות בכלים של פסח במהלך שביעי של פסח או בערב שביעי של פסח (שכמובן יש להן כשרות לפסח לספרדים!), וזאת לצורך אכילה ביום שבת. לאחר הבישול, אין להשתמש בכלים אלו לצורך הפסח אלא לאחר 24 שעות, כך שבפסח בשנה הבאה, יהיה מותר להשתמש בכלים אלו אף בלא הגעלה.
ולגבי ברירת הקטניות, חובה לברור היטב את הקטניות לפני פסח. מי שלא ברר, יכול לברור בפסח. אפשר מלבד האורז לקנות להם גם מעדנים ושאר החטיפים מקטניות, שיוכלו לאכול "בשמיני של פסח".
בכל מקרה,אומרים מבד"ץ העדה החרדית, עוד עניין חשוב לקראת השבוע שלאחר הפסח: "מצד הדין, אין צורך להימנע כלל מלאכול אפילו חמץ גמור שנמכר לנכרי, אך יש המדקדקים שמחמירים על עצמם שלא לאכול חמץ מלפני פסח אף שנמכר לגוי, לפי שחוששים שמא לא חל הקניין לפי כל השיטות וכל הדעות".
למרות הדברים הנ"ל, גם המחמירים לא צריכים לחוש אלא על דבר שיש בו חמץ גמור, אבל לא בדברים שיש בהם חשש רחוק של חמץ, וכל שכן אין צורך להחמיר על מיני קטניות, שלא חששו על קטניות אלא בפסח ולא לאחר הפסח.

2022-04-03
Scroll to Top
גלילה למעלה