גליון 511

תאיר כאור יום

הרב צוריאל וינר - ראש בית המדרש 'רעוא'

"אור לארבעה עשר בודקים את החמץ". 'אור' הוא הכינוי הכי מתאים בעיני חז"ל לערב הבדיקה. זו המילה הפותחת את מסכת פסחים, מסכת הגאולה.

התרגלנו לזהות את האור עם השמש ועם זמן היום, אך חז"ל לא ראו אותו כמוגבל למישור הגשמי. חז"ל רואים באור אנרגיה רחבה ויסודית יותר, אנרגיה א-לוקית קמאית המשודרת לעולם כאל מנסרה הפורטת את אורו להמון כוחות. אחד הכוחות הוא אמנם האור המוכר לנו, אבל יש אור שנוכח במיוחד דווקא בלילה.

אם נשתחרר קצת מהפינוק הדורש אור מלא וחזק של יום, נתוודע לכך שגם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים. האור ה'קטן' המופיע בחשכה גם הוא אור. זהו האור הקטן אותו רצתה מסכת פסחים להדגיש והקדישה לו את מילת הפתיחה במשנה ואת הדפים הראשונים בתלמוד. היא הצליחה להמתיק את הלילה ולגלות בו להבות של אור.

להבה ראשונה שמגלים לנו חז"ל היא מעולם הדעתי- "וכאור בוקר יזרח שמש". בלילה הראיה מעורפלת: הספקות גוברים ומתחזק חוסר ודאות פנימי, שמא המסלול בו אני הולך מוביל אותי לאבדון. הפיכת החשכה לאור היא בעצם קביעה נחושה של אמונה וביטחון בקב"ה. זוהי עבודה רוחנית, גאולת הדעת הנדרשת מאתנו בליל ארבעה עשר. היא תלווה אותנו לתוך גאולת ליל הסדר וחג הפסח מתוך בהירות רוחנית פנימית.

להבה שניה שחז"ל מגלים לנו בחושך היא רגשית – "יחשכו כוכבי נשפו, יקו לאור ואין". בלילה אנו עלולים לחוש עייפות, רפיון וייאוש מהעתיד. כאן חז"ל מציבים לנו אתגר בליל בדיקת חמץ – להתמודד עם החולשה ולהפוך אותה לגבורה, להפוך את הייאוש לתקווה. זו התשתית של גאולת הלב.

להבה שלישית שחז"ל חושפים בפנינו מתוך החושך, נמצאת בעולם הרצון שלנו – "אך חושך ישופני ולילה אור בעדני… ולילה כאור יאיר". עולמו של דוד המלך, משיח ה', חשך בעדו לאחר מעשה בת שבע. או אז שב בתשובה– והחושך האיר. המהפך מהבחירה ברע לבחירה בטוב– זו גאולת הרצון וגאולת החירות. כך נפרץ המחסום העומד בפני משיח בן דוד.

מסכת הגאולה, מסכת פסחים, מכוונת אותנו בפתיחתה כיצד נוכל להתמודד עם מחסומי החושך הטבעיים המכבים אותנו. בדיקת חמץ היא כח שניתן לנו לעמוד מול החושך ולבצע בו מהפכות מרחיקות לכת, כאלה שיפרסו בפנינו עתיד חדש: מספקנות לאמונה, מייאוש לתקווה, והעיקר- לפלא התשובה. אור לארבעה עשר הוא אורה של מהפכת התשובה, מהפכה פנימית המבשרת את המהפכה ההיסטורית – המהפכה שבגאולה 

גלילה למעלה