תולש בשבת

ח.יפרח

שאלה:
האם מותר לשחק בדשא בשבת או שמא צריך להזהר שמא יתלש הדשא?

תשובה:
אם הדשא גבוה- אסור לשחק בו בשבת
אך אם הדשא נמוך ניתן לשחק רק להזהיר את הילדים לא לתלוש.

2022-10-20
Scroll to Top
גלילה למעלה