תספורת חלאקה בגיל 3

הרב ח. יפרח

שאלה:

לגבי הערך של 'חלקא' בגיל שלוש דווקא בל"ג בעומר?

תשובה:

תספורת בגיל שלוש בל"ג בעומר היא מנהג ישראל שמובא ב'כף החיים'.

גם רבינו האר"י ז"ל נהג כך.

על כן ככל מנהגי ישראל הטובים והכשרים שיש להם מקורות של קודש,  ראוי להחזיק בהם ולא לזלזל.

ראוי יש לשים לב שלא ייווצר מצב שההקפדה על המנהג תגרום צער למשפחה או לילד  בשל הנסיעה הארוכה או בגלל הקושי של הדוחק במירון והסכנות בדרכים וכד'.

ראוי לנהוג את מנהג התספורת בשעה שהגיע הילד לגיל שלוש במקום מכובד בעירכם ולהתברך ע"י תלמידי חכמים ובהזדמנות קרובה להגיע בנחת למירון בנסיעה רגועה. במזל טוב.

2023-01-15
Scroll to Top
גלילה למעלה