תפילה על חייל שיצא למלחמה

הרב ח. יפרח

שאלה:

כשמתפללים להצלחת חייל, האם יש להשתמש בשם האב או האם? הרי הוא לא חולה?!

תשובה:

לגבי חולה מזכירים שם האם, בגלל "אני עבדך בן אמתך", וכך מבואר בזוהר פרשת לך לך. בדברים אחרים, יש המזכירים שם האב. אמנם, כיוון שמדובר על רחמי שמיים הדומים לחולה, היה נראה להזכיר שם האם (שהרי פסוק זה לא מדבר על מחלה בלבד אלא על יציאה מצרה). וניתן גם להזכיר שם האב והאם.

2023-10-19
Scroll to Top
גלילה למעלה