תפילת ערבית מיד לאחר השקיעה

הרב ח. יפרח

שאלה:

מכיוון שכולם כאן עסוקים בקושי הצליחו לגרד מנין למנחה ברגע האחרון (סיימנו דקות לפני שקיעה)
בגלל החשש הסביר שלא יתאסף מנין לערבית, אמרו להתפלל ערבית מיד.
האם יש ענין לחכות לשקיעה ? האם צריך לומר שמע שוב אחרי צאת הכוכבים?

תשובה:

עדיף לחכות אחרי שקיעה.
לחזור על קריאת שמע בלילה.

2023-10-12
Scroll to Top
גלילה למעלה