אוכל שישנו עליו

הרב ח. יפרח

שאלה:

שלום כבוד הרב,
אתמול יצאתי עם מספר חברים לכנרת, שם העברנו את הלילה בלינת שטח על ערסלים. מתחת לערסל שלי היו מונחים המאכלים שהבאנו איתנו. בבוקר, אחד החברים טען שהאוכל אסור באכילה משום שישנתי מעליו. התפתח ויכוח והחלטנו לשאול רב. האם החבר צודק?

תשובה:

שלום וברכה,
בשולחן-ערוך יורה דעה (קטז, ה) כתוב שאסור להניח מאכלים ומשקים תחת המיטה משום שרוח רעה שורה עליהם. הרמב״ם אמנם סובר דין זה מטעם אחר, אך פסיקת השולחן-ערוך מקובלת.
במקרה שלך מדובר בערסל, ולענייננו, אין הבדל בין ערסל למיטה.
אדרבה, יש הסוברים שבערסל הדין יותר חמור משום שלטענתם יכול להיות שרוח רעה שורה דווקא על גבי קרקע לא מרוצפת, וערסל נמצא מעל קרקע לא מרוצפת.
חשוב לציין, שהאיסור חל גם על אוכל הנמצא בתוך קופסה. כמו כן, לכתחילה אין להניח ירקות חיים מתחת למיטה, למרות שבשלחן-ערוך כתוב ״תבשיל״ והם אינם מבושלים.
יש האוסרים לכתחילה להניח מאכלים אף תחת מיטה שלא ישנו עליה באותו לילה. אבל יותר נראה שהאיסור הוא דווקא במיטה שישנו עליה מהטעם שרוח רעה שורה עליהם. ומטעם זה נראה שיותר קל להתיר בדיעבד באוכל שנמצא תחת מיטת תינוק, היות ולא חוששים לגביו לרוח רעה.
ולשאלתך, הגר״א (הגאון מוילנא) אוסר את כל המאכלים גם בדיעבד. ערוך-השולחן אוסר מאכלים מבושלים ומקל בירקות חיים. מנגד, יש מקלים, הן בתבשילים והן בירקות חיים, כשמדובר בהפסד מרובה. ■

2023-08-14
Scroll to Top
גלילה למעלה