אכילה קודם אמירת סליחות

הרב ח. יפרח

שאלה:

כשאני קם מוקדם לאמירת הסליחות אני לעיתים מרגיש תחושת רעב. האם מותר לאכול לפני הסליחות או במהלך אמירתם?

תשובה:

לגבי אכילה בזמן הסליחות – אין הבדל בין סליחות לבין תפילה. כמו שבאמצע התפילה אין זה מכובד לאכול, כך באמצע אמירת הסליחות אין זה מכובד לאכול. האם באמצע פגישה עם מלך האורח יוציא כריך ויאכל?
לגבי אכילה לפני הסליחות – אם זמן תפילת שחרית עדיין לא הגיע – מותר לאכול לפני סליחות כשם שמותר לאכול לפני תפילה. וכן אם אומרים את הסליחות אחר חצות הלילה, באופן שהתפללו כבר תפילת ערבית, מותר לאכול לפני הסליחות.
חשוב לציין שטוב לומר את הסליחות במתינות, ולא במרוצה, לכוון ולהבין את מה שאומרים. כמו כן, טוב ללמוד הלכה מעניני התשובה לפני אמירת הסליחות.
בעזרת ה׳ שיתקבלו תפילותינו לרצון.

2023-08-21
Scroll to Top
גלילה למעלה