בניין בית המקדש

הרב ח. יפרח

שאלה:
אם הורדוס, ושלמה המלך בנו את בית המקדש, בזמן שלהם, וביכולתם אז לכאורה מה המניע שלא יבנו את בית המקדש עכשיו בזמננו?

תשובה:
נכתבו ספרי רבים לגבי שאלה זו. חלק מהטעמים לפי הרמב"ם שצריך לבנות את המזבח במקום המדוייק שרק ע"י נביאים ברוח הקודש אפשר לקבעו. וסיבה נוספת, שאין אנו בטוחים ביחוס הכהנים. וכן יש שאלה בבגדי הכהונה שחייבים להיות בתכלת ובתולעת שני שלא ברור לנו מה הם. ויש עוד סיבות.

2023-05-11
Scroll to Top
גלילה למעלה