ברכת 'שנתן מכבודו' לנשיא הרצוג

הרב ח. יפרח

שאלה:

אם פוגשים את הנשיא הרצוג, האם ניתן לברך ? בלי שם ומלכות "שנתן מכבודו לבשר ודם "?

תשובה:

אמנם בגמרא בברכות נח. מבואר שמברכים על מלך "שנתן מכבודו לבשר ודם" וכך בשלחן ערוך רכ"ד ח, אבל כיוון שאין להם באמת יכולת של מלך ואינם יכולים להרוג ואינם לבושים בגדי מלכות אין מברכים עליהם.
וכך כתב בשו"ת יחוה דעת ח"ב כח, אבל ניתן לומר בלי שם ומלכות.

2024-01-22
Scroll to Top
גלילה למעלה