גליון 511

הרב חגי לונדין

גם אם לא נכשלנו

הרב חגי לונדין

רב ישיבת שדרות, מכון מאיר ומכינת עצם

ישנו תהליך אבולוציוני השורה בקוסמוס כולו, יצר חיים הדוחף את המציאות כולה להתקדם הן במימד הביולוגי ועל אחת כמה וכמה במימד הרוחני.
המציאות העולמית הולכת ומתעלה, ואנו קרואים להתאחד עמה. 

גם אם לא נכשלנו

הרב חגי לונדין

רב ישיבת שדרות, מכון מאיר ומכינת עצם

ישנו תהליך אבולוציוני השורה בקוסמוס כולו, יצר חיים הדוחף את המציאות כולה להתקדם הן במימד הביולוגי ועל אחת כמה וכמה במימד הרוחני.
המציאות העולמית הולכת ומתעלה, ואנו קרואים להתאחד עמה. 

אחרונים במדור זה

בצער על עצם חיי התורה שאינם בינינו יותר

בצער על עצם חיי התורה שאינם בינינו יותר

באופן טבעי, כאשר נפטר גדול-דור כדוגמת הרב קנייבסקי זצ"ל, ישנה…
המשכן ומגילת אסתר

המשכן ומגילת אסתר

קצת מוזר לקרוא את פרשת ויקהל. אנו רגילים להתייחס לפאר…
אדר - הסרת המסכה וחשיפת הפנימיות

אדר - הסרת המסכה וחשיפת הפנימיות

בפירוש עין איה למסכת ברכות (סא, ב) מתייחס הרב לדברי…
עלה השרף באילנות

עלה השרף באילנות

כשמסתכלים על פני הקרקע בט"ו בשבט עדיין לא רואים שינוי:…
אייפון יווני

אייפון יווני

על פי רוב, כאשר דנים בנושא האייפונים, עולה דבר ראשון…
יש כיוון לעולם?

יש כיוון לעולם?

על פי רוב, המושגים 'תשובה' או 'חזרה בתשובה' מוסברים כתיקון…
ט”ו באב - לא רק פרחים ושוקולד

ט”ו באב - לא רק פרחים ושוקולד

ט”ו באב הפך בתרבות הישראלית לחג הרומנטיקה, מעין ‘יום ולנטיין’…

על פי רוב, המושגים 'תשובה' או 'חזרה בתשובה' מוסברים כתיקון מעידה של האדם: החוטא שסטה מאורח החיים התקין, מתחרט על כך, ופותח בתהליך המשיב אותו אל המסלול הנכון. התהליך מורכב מכמה שלבים – חרטה על העבר, עזיבת החטא, וידוי וקבלה לעתיד.
הבנה זו, למרות נכונותה, מדברת על התשובה כמציאות מקרית המתבקשת רק כאשר ארעה תקלה הזוקקת תיקון. המדרש (תנא דבי אליהו רבה, פל"א), מרים את מבטנו לתשובה מסוג אחר. על פי המדרש "תשובה קדמה לעולם".
כלומר, התשובה איננה רק תיקון כישלונותיו האישיים של האדם הקורים מידי פעם אלא הכח המניע את המציאות כולה. הרב שמעון סטרליץ, אחד מתלמידיו הגדולים של הרב קוק, במאמרו החשוב "התשובה לאור הסתכלותו של רבינו" (מופיע בסוף 'אורות התשובה' במהדורת אור עציון) מסביר כי אין מדובר כאן על התשובה במשמעותה המצומצמת, כתיקון משבריו האישיים של הפרט – אלא על תשובה המשמשת כאידיאל העליון של החיים.
על פי דבריו, ביסוד המציאות עומדת ה'תשובה' כלומר השאיפה להתקדמות. אף קודם החטא כבר קרוי האדם לשוב בתשובה, ויתרה מכך – לא רק האדם זקוק לתשובה, אלא המציאות כולה: הדומם, הצומח והחי, מפני שהתשובה "איננה רק איזה ברק הנופל בחשכת הליל של החטאים ומאיר את דרך האדם, אלא יסוד מתמיד של החיים כולם, הפועל את פעולתו החיונית, בהמריצו את אישי ההויה כולה לקראת התקדמותם והתפתחותם השלמה" (שם). כלומר, ישנו תהליך אבולוציוני השורה בקוסמוס כולו, יצר חיים הדוחף את המציאות כולה להתקדם הן במימד הביולוגי ועל אחת כמה וכמה במימד הרוחני.
המציאות העולמית הולכת ומתעלה, ואנו קרואים להתאחד עמה. התביעה להבין טוב יותר, להיות מוסרי יותר, ללמוד יותר, להשתכלל מכל הבחינות כולן – בטכנולוגיה, במדע, ברפואה, בחקלאות, בלאומיות, באהבה, באמונה, בתורה, במצוה ובכל כוחות החיים כולם – היא היא עניינה של התשובה.
על פי כיוון חשיבה זה מובן כי האדם קרוי אל התשובה לא רק לאחר כשלון, אלא בכל רגע מחייו. כל השתפרות מסוג כלשהו, תיקון זווית מסויימת בחיים – נכללים הם בגדר ה'תשובה'. האדם השלם הוא אשר "כל ימיו בתשובה" (שבת קנג, א). כלומר, האדם העוסק בשיפור מתמיד של אישיותו והעולם הסובב אותו [יש המסבירים בדרך זו את דבריו הידועים של רבי אבהו במסכת ברכות (לד, ב) כי ב"מקום שבעלי תשובה עומדין, צדיקים גמורים אינם עומדין". כלומר, מי שנמצא בעיצומו של תהליך שיפור יש בו בחינה הגדולה מצדיק 'גמור' – אדם שהגיע למעלה עליונה אולם 'גמר' וחתם את התקדמותו בשלב זה או אחר].
התשובה הינה תנועת העולמות כולם המאחדת את הקוסמולוגיה הכללית עם הפסיכולוגיה הלאומית והאישית. האנושות כולה הינה חלק מן המציאות האלוהית ההולכת ומתקדמת, כאשר עצם העמידה במקום – היא החטא: "העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, ולהתמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, בין במעשים, בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה, שאינה מניחה את אור החרות של התשובה להאיר בעוצם חילה.
כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי שהוא החופש האלוהי שאין עמו שום עבדות" (אורות התשובה ה, ה).

אחרונים במדור זה

בצער על עצם חיי התורה שאינם בינינו יותר

בצער על עצם חיי התורה שאינם בינינו יותר

באופן טבעי, כאשר נפטר גדול-דור כדוגמת הרב קנייבסקי זצ"ל, ישנה…
המשכן ומגילת אסתר

המשכן ומגילת אסתר

קצת מוזר לקרוא את פרשת ויקהל. אנו רגילים להתייחס לפאר…
אדר - הסרת המסכה וחשיפת הפנימיות

אדר - הסרת המסכה וחשיפת הפנימיות

בפירוש עין איה למסכת ברכות (סא, ב) מתייחס הרב לדברי…
עלה השרף באילנות

עלה השרף באילנות

כשמסתכלים על פני הקרקע בט"ו בשבט עדיין לא רואים שינוי:…
אייפון יווני

אייפון יווני

על פי רוב, כאשר דנים בנושא האייפונים, עולה דבר ראשון…
יש כיוון לעולם?

יש כיוון לעולם?

על פי רוב, המושגים 'תשובה' או 'חזרה בתשובה' מוסברים כתיקון…
ט”ו באב - לא רק פרחים ושוקולד

ט”ו באב - לא רק פרחים ושוקולד

ט”ו באב הפך בתרבות הישראלית לחג הרומנטיקה, מעין ‘יום ולנטיין’…

שתפו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב print
שיתוף ב email
גלילה למעלה