פרח היוצא לרשות הרבים מה דינו

הרב ח. יפרח

שאלה:

שלום הרב.
האם מותר לאדם לקטוף פרח או חתיכה מענף שיוצא לרשות הרבים מוצר של אדם אחר, כדי לשתול בחצר שלו?

תשובה:

בשולחן ערוך (חושן משפט, סימן קס"ז, ב) מדבר על אדם שיש לו עץ, והעץ נוטה אל החצר של החבר. במקרה זה, הפירות שייכים לבעל העץ. הרב פיינשטיין מבאר, שהכל תלוי במקום שבו העץ יוצא מן האדמה, ושאדם זה הוא בעל הפירות (וכן כתב בשו"ת אגרות משה חושן משפט מ"ג).
לפי זה, גם ברשות הרבים, הפירות שייכים לבעל העץ. אמנם, אם הענפים מפריעים לבני רשות הרבים, הרי שיש להם רשות לקצוץ את הענפים (אם בעל העץ איננו קוצץ), וממילא במקרה זה גם הפירות שלהם.
ולכן, אם העץ לא מפריע – הפירות של בעל העץ.
אם העץ מפריע והבעלים איננו קוצץ אותו, הרי שמותר לבני רשות הרבים לקצוץ את העץ או לקחת את הפירות.
לפי זה בדרך כלל אסור לקטוף מהעץ הנוטה לרשות הרבים. אולם, לכאורה אם זהו דבר שלא מקפידים עליו, נראה שאפשר לקטוף. ובכל זאת טוב לבקש.

2023-12-14
Scroll to Top
גלילה למעלה