הזוגיות של אבות האומה

הרב שלמה שיבר

אני רואה את הזוגיות בין האבות והאמהות ורואה שיש הבדל גם בזוגיות ביניהם

תשובה 

יש הבדל עצום בין דגם הזוגיות של אברהם ושרה, יעקב ורחל, ובין דגם הזוגיות של יצחק ורבקה. התורה מתארת ששרה ורחל, כאשר היו להן חילוקי דעות עם בעליהן הן אמרו אותה בפניהם בפירוש, ללא כל מורא, והביעו ברורות את דעתן השונה, ואילו רבקה, כאשר חלקה על דרכו של יצחק פעלה בשקט ובתחבולות מאחורי הקלעים, אך לא העיזה לעמוד מולו ולהביע את דעתה השונה.

מסביר הנצי"ב בפירושו העמק דבר (בראשית כד, סה) על המפגש הראשון בין רבקה ליצחק: "אחר שפסק מתפלה, וראתה שאותו האיש שנתפעלה ממנו הולך לקראתם, על כן שאלה, מי האיש הלזה, אשר אני מתפעלת ומפחדת ממנו {כמבואר בבראשית רבה על לשון הלזה, משמעו אדם מאוים ונורא}? על כן כששמעה ממנו שהוא אישה, ותיקח הצעיף ותתכס. מרוב פחד ובושה כמו שמבינה שאינה ראויה להיות לו לאשה, ומאז והלאה נקבע בלבה פחד ממנו, ולא הייתה עם יצחק כמו שרה עם אברהם, ורחל עם יעקב, אשר בהיות להם איזה קפידא עליהם או שינוי דעה לא בושו לדבר רתת לפניהם, מה שאין כן רבקה. וכל זה הקדמה לסיפור שיבוא בפרשת תולדות שהיו יצחק ורבקה מחולקים בדעות, ומכל מקום לא מצאה רבקה לב להעמיד את יצחק על דעתה בדברים נכוחים כי היא יודעת האמת כי עשו רק ציד בפיו, וכן בשעת הברכות, וכל זה היה סיבה מהקב"ה שיגיעו הברכות ליעקב דווקא באותו האופן וכאשר יבואר במקומו טעם הדבר, ואלו הייתה רבקה עם אישה כמו שרה ורחל עם אנשיהן, לא היה מגיע בזה האופן, והכל בהשגחה פרטית מראש שתגיע רבקה ליצחק בשעה שתיבהל ממנו, ויצא אחרית דבר כפי רצונו יתברך". 

עוד נוכל לומר שדווקא אברהם, שמידתו ותכונתו היסודית היא חסד, וכן יעקב, שמידתו ותכונתו היסודית היא רחמים, בנות זוגם משלימות אותם בתכונתן ההפוכה דווקא מזו שלהם, במידת הדין והתקיפות, ואילו יצחק, שהוא אבי מידת הדין והגבורה, זוגתו משלימה אותו בדרך של רוך, התבטלות ויראה מפניו.

אנו לומדים מכך כמה דברים חשובים:

ראשית, יש מגוון דגמים של זוגיות בין בעל ואישה, וכולם טובים ומצוינים, ולא נכון לומר שיש רק מודל אחד ויחיד של זוגיות שהוא הנכון וכולם צריכים ללכת אחריו.

שנית, כל בני זוג צריכים לדעת שבדברים מסוימים הם צריכים להתאים זה לזה, ובכך מתבססת האחדות שלהם בבניין הבית בהווה ובחזונם המשותף לעתיד, אך בדברים אחרים הם צריכים דווקא להשלים ולאזן זה את זה ליצירת הרמוניה שלמה ביניהם, ובכך תיווצר תבנית זוגית בריאה ויציבה.

שלישית, השלב הראשון של החיים, שבו מתרקם הקשר הזוגי, הוא בעל חשיבות גדולה מאוד להמשך הבניין המשותף והקשר הזוגי. האופן שבו נרקמת ומתבססת מערכת היחסים בתחילת דרכה, משלב הפגישות וההיכרות והלאה, הוא הבסיס שייעצב את אופי הבניין המשותף של בני הזוג בעתיד.

ורביעית, כל הזיווגים שנוצרים בעולם וכל התהליכים וההרפתקאות שהם עוברים כולם מאת ה’, בעצתו העליונה והמופלאה. הם נובעים ובאים מרצון הטבה אין-סופי, בלי גבול ומידה, שמטרתו להופיע את אחדותו הנעלמה.

2021-02-08
Scroll to Top
גלילה למעלה