הידור לולבים

הרב ח. יפרח

שאלה:


כיצד ממיינים הרבנים את הלולבים להידורים השונים?


תשובה:

הלולבים שבכשרות ״בד״צ העדה החרדית״ מתמיינים על פי הקריטריונים הבאים:
מהודר א' א' – לולבים אלו נבחרו בקפידה תוך שימת דגש על איכות מיוחדת, כגון: יושר שדירה והעלים של הלולב, רמת הצבע הירוק של עליו, רמת סגירת התיומת ללא שום פקפוק וללא מראה ׳קורא׳ (בצבע חום) בין העלים ורמת לחות התיומת ללא מראה חום או לבן.
מהודר א' – הם לולבים מובחרים. מבחינת ההידור הם שלמים ביותר, אך הופחתו בדרגה עקב רמת היופי בלבד.
מהודר – הם לולבים העומדים ברמת ׳הידור׳ גמור ללא שום חשש ופקפוק, אבל דירוגם הופחת עקב העדר יופיים בלבד. נוסף על כך, קיים פיקוח על אריזת הלולבים, שמטרתו לוודא שהלולב לא יזוז ממקומו שלא ייפסל מחמת מכות וכדומה. האריזה הטובה מסייעת אף כשמטלטלים את הלולב טלטלות עזות לכאן ולכאן – הוא נשאר במקומו, וכך כשרותו והידורו נשמרים כבשעה שנארז.
חשוב לציין, שחותמת הכשרות על הלולבים ניתנת גם על ״דרגת מיון הלולב״, וגם על שאין בהם חשש חציצה, גזל וחילול שבת קודש.
כמו כן, קיימת השגחה מיוחדת על ״לולבי קורא״ (מצופים בשיכבה חומה טיבעית משעת הגידול) שלא נמרח עליהם חומר חוצץ – זאת בעקבות המכשולות החמורים בלולבים אלו שלצורך שמירת ה״קורא״ (מעין מעטפת חומה שסוגרת את עלי הלולב) בשלימותה ישנם המטבילים את הלולבים בחומר שמירה.

2023-09-18
Scroll to Top
גלילה למעלה