הכשרים שונים

הרב ח. יפרח

שאלה:

לגבי הכשר של עופות מ'עוף חב"ד' שחיטת ליובאוויטש בהידור, הרב מאיר אשכנזי, מהשחיטה המבוגרת של הרב מאיר אשכנזי ע"י שוחטים יר"ש מאנ"ש, הריאות צומת הגידים וחלקי הפנים נבדקו כראוי, נמלח והודח כדין.
בהשגחת הרבנות הראשית ירושלים.
מיוצר עבור 'עוף חב"ד'.
מיוצר ע"י משחטת עוף ירושלים.
האם אפשר לקנות ולאכול מהעוף הזה?

תשובה:
אינני בקי בפרטי כשרות זו אבל נלע"ד שאם יש כשרות הרבנות הראשית בירושלים שבראשה עומדים תלמידי חכמים מובהקים אפשר לסמוך עליהם ולאכול מכשרות זו.

2023-03-27
Scroll to Top
גלילה למעלה