המתנה בין בשר לחלב

הרב חגי בר-גיורא

שאלה:

אני נוהג להמתין שש שעות בין בשר לחלב. האם באמת צריך להמתין שש שעות שלמות?

תשובה:

בגמרא (מסכת חולין דף ק״ה ע״א) מובא שאסור לאכול באותה סעודה חלב אחר בשר, אלא צריך לגמור את הסעודה הבשרית ורק אז מותר לאכול חלב בסעודה אחרת.
השולחן-ערוך סובר (ע״פ פסיקת הרמב״ם) שיש להמתין שש שעות וכך היו ממתינים בין ארוחת הבוקר לארוחה הבאה.
לעומתו, הרמ״א סובר (לפי שיטת בעלי התוספות) שאחר ברכת המזון וסילוק האוכל הבשרי, ניתן לאכול חלבי, ובתנאי שינקה את הפה והידיים.
בהמשך דבריו כותב הרמ״א שיש הממתינים שעה בין בשר לחלב, ומסיים שדעה שיש מדקדקים להמתין 6 שעות, וחותם במילים: ״וכן נכון לעשות״.
השפתי כהן כותב בשם הרש״ל: ״כן ראוי לעשות לכל מי שיש בו ריח תורה״.
על כן, בסיום הסעודה מונים שש שעות שהן שעות רגילות ולא שעות זמניות.

לאדם חולה אפשר להקל שימתין פחות משש שעות. וכן אדם שבטעות טעם מאכל חלבי וכדי למנוע ברכה לבטלה יכול לבלוע. ■
הרב חגי בר-גיורא, מנהל מחלקת כשרות תעשייה וחרושת, הרבנות הראשית לישראל.

2021-10-11
Scroll to Top
גלילה למעלה