הפרשת חלה

הרב ח. יפרח

שאלה:

חלות שעושים בגן ילדים, האם צריך לעשות הפרשת חלה?
עושים עיסה גדולה ואופים בגן וכל ילד מקבל חלה קטנה הביתה

תשובה:

אם אדם פרטי מכין עיסה אחת כדי לחלקה לאנשים שונים, שכל אחד מהם יקבל פחות מכשיעור – רואים את העיסה כאילו היא מורכבת מכמה עיסות שאין בכל אחת מהן שיעור (משנה חלה, א', ז).
אך אם מאפייה מכינה בצק על מנת למוכרו בחתיכות הקטנות משיעור חלה – העיסה חייבת בחלה. וכך כותב השו"ע (שכו, ב):
נחתום שעשה עיסה לעשותה שאור לחלקה, חייבת בחלה, שאם לא תמכר יעשנה פת. אבל (שאר אדם) העושה עיסה לחלקה בבצק, פטורה.
ט"ז שכו, ס"ק ב
אבל אם אין דעתו לחלקה בצק, אע"פ שדעתו לחלקה אחר אפיה, חייב.
הט"ז מדייק את דברי השו"ע ומסביר שאם החלוקה תתבצע לאחר האפייה, העיסה חייבת בחלה.
אמנם, ילדים המכינים בצק בגן או בבית הספר, וכל ילד מכין חלה לעצמו (בבית הספר) – יפרישו ללא ברכה (ועיין גם באמונת עתיך 26, עמ' 20-24), כי כאן מראש כל ילד מכין את החלק שלו וכו'.

2024-02-12
Scroll to Top
גלילה למעלה