זה לא מפה

הרב מנחם בורשטיין

הרב מנחם בורשטיין

ראש מכון פועה

אירועים רבים נחרטו בזיכרוני ממלחמת ששת הימים, שחוויתי בצעירותי, וכן מהשבת הראשונה לאחר כיבוש הכותל, שבה זכיתי להגיע להתפלל בכותל המערבי עם אמו"ר זצ"ל ומשפחתנו. לאחר אותה שבת הזדמן לנו לפגוש את מו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שלימים זכיתי להסתופף בצילו.
כבר אז חזינו בהוד המיוחד העוטף אותו – זו הייתה השלמה מיוחדת לעלייה המרגשת הזו לעיר הקודש. ביום הזיכרון של הרב שיחול בקרוב נמשיך לספר לכם על אודותיו.
מדי שנה ביום ירושלים נערכת עצרת הודיה גדולה בישיבת 'מרכז הרב' ונוכחים בה רבני הישיבה והתלמידים, רבנים ודיינים ואישי ציבור, ואף ראש הממשלה נוהג להגיע בקביעות ולברך את הנוכחים. לצערנו עדיין איננו יודעים כיצד נציין בישיבה יום מיוחד זה השנה עקב מגפת הקורונה.


גם מו"ר הרב אליהו זצ"ל היה נוהג להגיע לישיבה ולדרוש לכבודו של יום ולשבח ולחזק את בחורי הישיבה להוסיף בלימוד התורה בעם ישראל.
ברצוני לשתף אתכם בכמה דברים שאמר הרב אליהו זצ"ל ביום ירושלים ה'תשס"ז וזכינו לשמוע מפיו באותו מעמד.
הרב פתח בפסוק שבפרשת מסעי: "זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה" (במדבר לד, ב), וציין שאומנם לפי הפשט הכוונה היא שכאשר באים לארץ, מטבע הדברים הגרים בה רוצים לדעת מהם גבולות ארצם למען ההתנהלות המעשית בה. אך רש"י כתב בפירוש הדבר שמטרת הידיעה של הגבולות היא בעיקר לעניין קיום מצוות התלויות בארץ, על מנת לדעת היכן נוהגות.
כאן הוסיף הרב בהתלהבות: "צריכים לדעת שארץ ישראל אינה 'מַפה'. ארץ ישראל – 'תמיד עיני ה' אלוקיך בה' (דברים יא, יב) – זה לא מפה! ארץ ישראל היא ארץ שהקדוש ברוך הוא בחר מכל העולם כולו וחיבר אותה עם עם ישראל ביחד… ארץ ישראל היא בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא!"
על גבי זה, בארץ ישראל נמצאת ירושלים. ירושלים מקודשת יותר מכל הארץ, ובירושלים בחר הקב"ה את הר המוריה – את מקום המקדש.
התוספות (בבא בתרא כא ע"א ד"ה "כי מציון") מביא את הספרי שאומר שאדם שבא לאכול מעשר שני בירושלים נאמר עליו "למען תלמד ליראה את ה' אלוקיך כל הימים" (דברים יד, כג) – "לפי שהיה רואה קדושה גדולה וכוהנים עוסקים בעבודה היה מכוון לבו יותר ליראת שמים וללמוד תורה". דהיינו, האדם בא ורואה כוהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם, וליבו נפתח וסופג יראת שמיים.
חז"ל אומרים שאם רוצים להרחיב את הגבולות של ירושלים, צריך נביא ומלך, סנהדרין ואורים ותומים. רק כך אפשר להרחיב את גבולות ירושלים. גם הלכה זו נובעת מכך שארץ ישראל בכלל וירושלים בפרט אינן סתם מקום על המפה אלא בריאה אלוקית מיוחדת.
אם כן, איך אפשר בכלל להרחיב את גבולות ירושלים, גם כאשר יש מלך, נביא וסנהדרין וכו'?
אלא, ביאר הרב אליהו זצ"ל: מלך ממנים רק על פי רצון ה'. נביא מקבל את ההשראה מהקב"ה. אורים ותומים גם זו השראת שכינה. אם כן, כאשר יש מלך וכו' ומחליטים להרחיב את גבולות ירושלים, מסתבר שזהו רצון הבורא, וירושלים מתרחבת בקדושתה. כשאנחנו מרחיבים את ירושלים של מטה גם הקדוש ברוך הוא מרחיב את ירושלים של מעלה.
לסיום אמר הרב שבזכות תוספת לימוד התורה שלנו ובזכות השמחה שאנחנו שמחים בבניינה של ירושלים אנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יברך אותנו לראות לא רק בבניין ירושלים אלא בבניין בית המקדש הבנוי והמשוכלל.
המעוניינים להרחיב בעניינה של ירושלים וייחודה יוכלו לקבל את חוברותינו המתאימות בכתובת הדוא"ל hl@puah.org.il

שתפו

Scroll to Top
גלילה למעלה