זיופי כשרות

הרב חגי בר-גיורא

שאלה:

האם מותר להכין מנה חמה בשבת?

תשובה:
במנה חמה יש רכיבים שספק אם התבשלו לגמרי, לכן יש להחמיר ולהתיר את הכנתו בכלי שלישי. בכל מקרה, במנה חמה רגילה צריך לשנות את אופן הבחישה כדי להינצל מאיסור לש, ובמנה חמה של פירה אין להשתמש כלל בשבת.
באותה הזדמנות נסביר: שקיות תה – אינן עוברות אפייה אלא ייבוש בחום שלא מגיע ליד סולדת. כיוון שתה נחשב ל'קלי בישול', יש מתירים בכלי שלישי ויש אוסרים בכל הכלים כל זמן שהיד סולדת במים. האפשרות הטובה ביותר היא להכין תמצית מערב שבת.
הוספת מלח לאוכל החם בשבת: מלח – אינו מבושל! לדעת הספרדים, מלח קשה להתבשל ולכן מותר לתת אותו אפילו בכלי ראשון שלא נמצא על האש. לדעת האשכנזים, המחמיר אפילו בכלי שני כל זמן שהיד סולדת בו, תבוא עליו הברכה.
בד"ץ העדה החרדית, אגב, קצת יותר מחמיר בעניינים הללו. "מנות חמות מכילות רכיבים לא מבושלים", סביר ידידי המשגיח מבד"ץ העדה החרדית. "משום כך אסור לערות עליהם מים חמים בשבת, ויש בהם גם איסור לישה". גם בעניין שוקו אמר ידידי דברים דומים. "האבקות מכילות רכיבים שאינם מבושלים ולכן אסור להשתמש בהן בשבת, בחמין שהיד סולדת בהם"

2022-04-25
Scroll to Top
גלילה למעלה