זכות האישה

הרב ח. יפרח

שאלה:
כתוב בגמרא שאין הברכה מצויה בביתו של אדם אלא בשביל אשתו. רציתי לשאול איך זה שהבעל לומד תורה ומקיים מצוות וגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו, וגם אמרו רבותינו "תיכף לתלמיד חכם ברכה" והברכה מצויה בשביל אשתו? ומה עם אלו שנשותיהם אינן מסייעות להם?
תודה רבה

תשובה:
זכות התורה של האיש מועילה בעיקר לכלל ישראל בעולם הזה ולו בעצמו לעולם הבא.
אבל זכות האישה מועילה לבעלה גם בעוה"ז ממש. כך ראינו גם שבית המצרי התברך בזכות יוסף, בעוד יוסף עצמו היה בבית האסורים.

2022-11-02
Scroll to Top
גלילה למעלה