חימום נוזלים מהעוף

הרב ח. יפרח

שאלה:

האם מותר לשים על הפלטה בשבת בבוקר עוף בתבנית זכוכית שיש בה גם נוזלים/מים שיוצאים מן העוף עצמו?
גם תפו"א בתבנית שיש בה גם קצת שמן שנותר בתבנית מהאפייה שלהם מערב שבת.

תשובה:
כשהעוף מתחמם עם הנוזלים עד לחום שהיד סולדת יש בזה חשש איסור, וגם נראה כמבשל ולכן העצה היא אם ירצה יניח כלי הפוך על הפלטה ועליו יניח את הסיר. אכן יש שמקילים בזה, אך באיסור חמור כחילול שבת יש לחוש לדעת המחמירים.

2022-09-14
Scroll to Top
גלילה למעלה