חשמל בשבת

הרב חגי בר-גיורא

שאלה:

בשבת האחרונה קפץ נתיך החשמל הראשי בביתנו. גוי של שבת הדליק אותו והחשמל חזר לתיקנו. האם מותר לנו לאכול בסעודת השבת מהאוכל שנמצא במקרר?

תשובה:

אם גוי עשה מלאכה בשבת עבור יהודי – אין להנות מאותה מלאכה במהלך השבת, אף אם הגוי עשה אותה ביזמתו. קל וחומר שאסור ליהודי לומר לגוי לעשות מלאכה עבורו. לגבי אותה מלאכה – מותר להנות ממנה במוצאי שבת רק כשעובר זמן מספיק, באותה מידה שלקח לגוי לעשות את המלאכה.
מותר לגוי לעשות מלאכה עבור יהודי בשלושה תנאים:
א'. שהגוי עושה את המלאכה בביתו.
ב'. שהוא יכול לעשותה ביום חול, אך מבחירה שלו עושה אותה בשבת.
ג'. הגוי קבלן ולא שכיר.
יש היתר להנות ממלאכת שבת של גוי כאשר מדובר במלאכה עבור חולה, אפילו שאין בו סכנה, או לדוגמא כשמדובר בלהדליק תנור בחורף במקום קר שיש חשש שבני הבית עלולים לחלות.
כמו כן, יש המתירים להנות מחשמל שתוקן בשבת על ידי חברת החשמל כאשר נהנים מהחשמל גם חולים.
ולשאלתך, במידה והגוי לא היה מרים את השלטר וסביר שהאוכל במקרר לא היה מתקלקל – אפשר להקל להשתמש באוכל גם כאשר הגוי חיבר את החשמל. אפשר אולי להתיר להשתמש באוכל גם כאשר סביר היה שמתקלקל אך צריך את המאכלים גם עבור תינוקות השוהים בבית. חשוב להדגיש – שבמקרה ומותר, אין לומר לגוי באופן ישיר ועדיף להימנע מלהשתמש במלאכת גוי ככל האפשר. ■
הרב חגי בר-גיורא, מנהל מחלקת כשרות תעשייה וחרושת, הרבנות הראשית לישראל.

2021-10-05
Scroll to Top
גלילה למעלה