אשכוליות הפקר

הרב ח. יפרח

שאלה:

קיבלתי הודעה בקבוצה של שכנים: שכנים יקרים
בריינס xx משפחת ש' יש אשכוליות קטופות שהם מעוניינים לתת ללא כסף.
אתם מוזמנים לגשת לקחת.
הכל באהבה." – האם זה הפקר? להפריש תרומות ומעשרות? בלי ברכה?

תשובה:

אמנם הפקר פטור ממעשרות, אבל רק אם הופקרו על העץ. כאן הופקרו פירות קטופים ולכן בכל מקרה חייבים במעשרות.
חוץ מזה, לא ברור שזה הפקר בדרך זו, ולא ברור שהפקירו לכל העולם. אולי רק לחברים.
אבל כאמור בכל מקרה, במקרה זה הפירות חייבים במעשרות.

2024-02-12
Scroll to Top
גלילה למעלה