כשרות בתנור אחד

הרב חגי בר-גיורא

שאלה: יש לנו תנור אחד במטבח, האם יש דרך להשתמש בו גם למאכלים בשריים וגם למאכלים חלביים בנפרד? ומה לגבי מאכלים פרווה?

ההלכה מצילה ממוות גם מרגישות לחלב

תשובה:  
על מנת לענות על השאלה הנ"ל יש להקדים ולהביא מחלוקת בעניין הכשרת כלי מבשר לחלב או להיפך: לדעת המגן אברהם (תק"ט י"א) אסור להכשיר כלל כי הדבר עלול לגרום למכשול. לעומתו, כף החיים (שם מ"ה) מביא דעות שיש מקלים להכשיר כלי חלבי שלא השתמשו בו באותו היום ולהופכו, לאחר הכשרתו, לבשרי.
ולכן לגבי הכשרת התנור מבשרי לחלבי, או להיפך – יש החוששים לדעת המגן אברהם ולכן אוסרים שימוש בתנור אחד גם לבשרי וגם לחלבי. יש מקלים ומתירים בתנאי שמתקיימים התנאים הבאים:
1. ניקוי התנור באופן יסודי.
2. להדליקו על ריק למשך חצי שעה על החום הכי גבוה.
3. להמתין 24 שעות מהשימוש האחרון.
4. שהאוכל הנאפה בתנור יהיה מכוסה לגמרי.
(לכתחילה צריך את כל ארבעת התנאים. בדיעבד אפשר להסתפק רק ב-1 ו-2).

לגבי שימוש באותן תבניות לבשר ולחלב בנפרד – ידוע שתבניות צריכות ליבון ע"מ שיוכשרו (ש"ך ביו"ד קכ"א ח'), והיות שקשה ללבן תבניות יש לייחד תבניות נפרדות לבשר ולחלב.

לגבי אפיית מאכל פרווה בתנור שאינו פרווה – אם עברו 24 שעות מהאפייה הבשרית או החלבית האחרונה ניתן לאפות מאכל פרווה.

2022-05-15
Scroll to Top
גלילה למעלה