כשרות הטונה

הרב חגי בר-גיורא

שאלה:

השבוע נתקלו עיני בהתרעה מטעם הרבנות הראשית. מסתבר, שממרח טונה של אחת החברות נשא סימון כאילו הוא באישור הרבנות הראשית לישראל, אך בפועל הדברים היו שונים בתכלית. “המוצר לא קיבל את אישור מחלקת היבוא ברבנות הראשית לישראל, משום שהוא אינו כשר מחמת בישול עכו”ם. יש להוריד את המוצר מיידית מהמדפים ולהשיבו לספק. נגד היבואן יינקטו אמצעים”, נאמר בהודעת הרבנות.

תשובה:
חשוב לומר שישנם הכשרים שונים וכל מה שמאושר מפי הרבנות הראשית הוא בחזקת כשר. בבד”ץ העדה החרדית מאשרים שיש בחלק מהמוצרים בעיית בישול עכו”ם וגם חלב עכו”ם. מצוי בשוק שימורי טונה עם תוספת חלבונים הנעשים מחלב עכו”ם ויש להיזהר מכך.
דגי הטונה הגדולים מגיעים למפעלים שבהשגחתם כשהם שלמים לגמרי, ללא חשש תערובות של דג טמא או כבישה בציר טמא. הייצור כולו מתבצע בנוכחות משגיח ופיקוח צמוד. ההשגחה כוללת גם הפעלה של מערכת הבישול והכנסה לתנור בידי יהודי שומר תורה ומצוות

2022-04-24
Scroll to Top
גלילה למעלה